ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: งานมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๔๔

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 ให้แก่ ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ดร.ทวีศักดิ์

ภาพข่าว: สวทช.จับมือ Chevron Enjoy Science ร่วมจัดงาน ครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย สร้างแรงบันดาลใจ

๒๖ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๓๐

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-คาร์ล บายร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (จากซ้ายไปขวา) ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

ภาพข่าว: มธ.ร่วมโครงการสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ

๐๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๐๘:๕๙

กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-ดีซี คอนซัลแทนส์ ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล (ซ้าย) ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบโล่ขอบคุณ ในการให้การสนับสนุนโครงการสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (ขวา)

ภาพข่าว: เริ่มแล้วการแข่งขัน ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ IDC RoBoCon 2016 ครั้งที่ 27 ไทยรับเป็นเจ้าภาพ

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๓๙

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-อินสไปร์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นำโดย ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ธนาคารกรุงไทย จัดพิธีลงนามการจัดตั้งกองทรัสต์ เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน

๒๑ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๑๘

กรุงเทพฯ-21 ก.ค.-ธนาคารกรุงไทย นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ อนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๑๒

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 47,182 ล้านบาท โดยตั้งเป้าการขยายตัวของสินเชื่อในปี 2559 เพิ่มขึ้น 4-6% รายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตเพิ่มขึ้น 4-6%

ภาพข่าว: กรมโรงงานฯ จับมือ สวทช. ร่วมมือวิจัยเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไทย

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๒

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนที่ 3 จากขวา) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ก้าวกระโดดประเทศไทย (Thailand Spring Up) ยกระดับเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มมูลค่าของกากอุตสาหกรรมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม กับ

สมาชิกวิจัย คอบช. วางแผนผลักดัน 10 อุตสาหกรรม พัฒนาเศรษฐกิจชาติ

๐๒ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๓

กรุงเทพฯ-2 ก.พ.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศซึ่งเป็นสมาชิก คอบช. ประกอบด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานประชุมสัมมนา สิทธิประโยชน์จากการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

๐๙ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๓๒

กรุงเทพฯ-9 ธ.ค.-SASI PR CONSULTANT พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานประชุมสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย โดยมี สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน สวทช./เนคเทค ผ่านโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย หวังเปิดวิสัยทัศน์ และมุมมองด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทย

๑๖ พ.ย. ๒๐๑๕ ๒๑:๕๖

กรุงเทพฯ-16 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลาง) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนายทวีศักดิ์

ภาพข่าว: เชฟรอน จับมือ สวทช. เปิดตัว Bangkok Mini Maker Faire ครั้งแรกของไทยกับมหกรรมรวมพลนักสร้างสรรค์ระดับประเทศ

๐๒ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๔๔

กรุงเทพฯ-2 ต.ค.-คาร์ล บายร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ นายไพโรจน์ กวียานันท์ ( ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ( ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ดร. ชานนท์ ตุลาบดี (ที่ 4 จากซ้าย) CEO

ปตท.-สวทช.ร่วมส่งเสริมนักวิจัยสร้างผลงานศักยภาพ เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จริง เพื่อยกระดับประเทศ

๐๑ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๔๔

กรุงเทพฯ-1 ก.ย.-ปตท. ในวันนี้ (1 ก.ย. 58) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมในพิธีลงนาม สัญญาให้ทุนโครงการ PTT-NSTDA Chair Professor โดย

ปตท. ร่วมกับ สวทช. จัดพิธีลงนามสัญญาให้ทุนโครงการ PTT NSTDA Chair Professor 2558

๐๑ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๓:๓๔

กรุงเทพฯ-1 ก.ย.-ปตท. ด้วย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งโครงการทุน PTT-NSTDA Chair Professor โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและสร้างความเข็มแข็งด้านงานวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย และกำหนดลงนามสัญญาให้ทุนระหว่าง ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ปตท. ร่วมกับ สวทช. จัดตั้งโครงการทุน PTT-NSTDA Chair Professor

๓๑ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๓

กรุงเทพฯ-31 ส.ค.-ปตท. ด้วย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งโครงการทุน PTT-NSTDA Chair Professor โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและสร้างความเข็มแข็งด้านงานวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย และกำหนดลงนามสัญญาให้ทุนระหว่าง ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ภาพข่าว: เครือเบทาโกร มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่เอ็มเทค เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ด้านอาหารของผู้บริโภคในอนาคต

๑๓ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๓๒

กรุงเทพฯ-13 ส.ค.-เครือเบทาโกร นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร (ที่ 2 จากขวา) มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านอาหาร จำนวน 10 ล้านบาท ในการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อสัตว์ สำหรับการแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค (MTEC)

ภาพข่าว: 5 เครือข่ายกัลยาณมิตรเชิดชูเกียรติ ผู้นำพลังปัญญาต้นแบบ หลักสูตรครูทหารและผู้นำชุมชน เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดสู่ชีวิตที่สมดุลและยั่งยืน

๒๓ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๕๑

กรุงเทพฯ-23 มิ.ย.-เอสซีจี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (กลาง) ประธานกรรมการสถาบันมั่นพัฒนา มูลนิธิมั่นพัฒนา พล.ท. ภานุวัชร นาควงษม์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองเสนาธิการทหารบก นายธนวงษ์ อารีย์รัชชกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารกลาง เอสซีจี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (ซ้ายสุด)

หนุนประชาคมวิจัย พัฒนาโจทย์ ท้าทายไทย

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๔๘

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการท้าทายไทย (Grand Challenges Thailand) พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภาพข่าว: ไทยออยล์และ สวทช. ลงนามสัญญาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

๒๓ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๕๓

กรุงเทพฯ-23 ก.ค.-ไทยออยล์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามสัญญาการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาระหว่างไทยออยล์ และ สวทช. โดยมีคุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

ภาพข่าว: ร่วมมือวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี

๑๕ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๒:๑๔

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-กรมควบคุมโรค นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผอ.สวทช. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ด้านงานระบาดวิทยาและควบคุมโรคติดต่อสำคัญ นำร่อง Dengue Alert Program (DAP) โปรแกรมกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกโดยมี พญ.วราภรณ์

ภาพข่าว: ก.ล.ต. เปิดโครงการ หุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย

๒๓ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๒:๒๗

กรุงเทพฯ-23 เม.ย.-ก.ล.ต. นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงาน 6 แห่ง ได้แก่ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน

ภาพข่าว: สวทช. จับมือ ทรู นำบริการสื่อสารครบวงจร เสริมศักยภาพนักวิจัย ให้ก้าวไกลระดับโลก

๐๓ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๐๒

กรุงเทพฯ-3 เม.ย.-ไอเดียเวิร์คส คอมมิวนิเคชั่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (ที่2 จากขวา) ผู้อำนวยการสวทช. ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจภาครัฐ

ภาพข่าว: ผู้บริหารซีเกทเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารสวทช.

๒๘ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๒๔

กรุงเทพฯ-28 ม.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี นายฮองเทา จู ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมวิจัยและพัฒนา(กลาง) และนายรุ่ง ศิวารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม (ขวา) บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นำกระเช้าดอกไม้เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

SUMMIT RD และ สวทช MOU โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

๑๑ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๑:๒๙

กรุงเทพฯ-11 พ.ย.-ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ภาพข่าว: เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยธุรกิจเทคโนโลยี

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๗:๑๓

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ จีรศักดิ์ สุนันต๊ะเครือ (ที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน NSTDA Investors Day 2013 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยธุรกิจเทคโนโลยี โดยมี ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (ที่ 4 จากซ้าย)

กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมแก้ปัญหาแก้วิกฤติยางพาราด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๗:๐๖

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-กระทรวงวิทย์ฯ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จัดแถลงข่าว เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ซอฟต์แวร์พาร์ค

๐๘ พ.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๕๙

กรุงเทพฯ-8 พ.ค.-ซอฟต์แวร์พาร์ค เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หน่วยงานภายใต้ สวทช. จะมีการแถลงข่าว เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ซอฟต์แวร์พาร์ค โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, คุณสุวิภา วรรณสาธพ

สวทช. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

๐๔ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๑๑

กรุงเทพฯ-4 เม.ย.-สวทช. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ให้กับผู้สอบผ่านโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอทีประจำปี 2555 ร่วมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

นำร่องวัยโจ๋ชั้นเรียนมัธยม ใช้บทเรียนออนไลน์ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ เพื่อการศึกษาแนวใหม่

๒๕ ต.ค. ๒๐๑๒ ๐๙:๓๒

กรุงเทพฯ-25 ต.ค.-สสวท. บทเรียนแบบนี้เป็นบทเรียนที่ใช่เลย ทำให้ผู้เรียนรู้จริง เมื่อรู้จริงแล้วไม่ว่าจะพบกับข้อสอบพลิกแพลงอย่างไรก็น่าจะทำได้ นี่คือเสียงขานรับจาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่กล่าวว่าบทเรียนออนไลน์ แซส เคอริคูลัม พาธเวย์