ทหารสัญญาบัตร จำนวน ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

๐๘ ก.ค. ๒๐๐๔ ๐๙:๕๘

กรุงเทพฯ-8 ก.ค.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

๐๗ ก.ค. ๒๐๐๔ ๑๑:๑๘

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

๒๔ มิ.ย. ๒๐๐๔ ๑๓:๕๕

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

๑๘ มิ.ย. ๒๐๐๔ ๑๑:๐๓

กรุงเทพฯ-18 มิ.ย.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

กองทัพเรือจัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

๑๗ มิ.ย. ๒๐๐๔ ๑๒:๐๕

กรุงเทพฯ-17 มิ.ย.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

กองทัพเรือ คัดเลือกกำลังพลร่วมคณะขนย้ายเรือดำน้ำที่ปลดระวางจากราชอาณาจักรสวีเดนมายังประเทศไทย

๒๒ พ.ย. ๒๐๐๖ ๐๙:๐๐

กรุงเทพฯ-22 พ.ย.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ดำเนินการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย เพื่อร่วมคณะขนย้ายเรือดำน้ำที่ปลดระวางแล้วด้วยการลากจูง จากราชอาณาจักรสวีเดนมายังประเทศไทย เพื่อจัดแสดงไว้เป็น Museum โดย ผู้สมัครใจร่วมการเดินทางจะต้องเป็นนายทหารชั้นยศเรือเอก

กองเรือยุทธการ รับสมัครทหารประจำการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี ๒๕๕๐

๐๙ พ.ย. ๒๐๐๖ ๑๐:๑๔

กรุงเทพฯ-9 พ.ย.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ กำหนดเปิดรับสมัครทหารประจำการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี ๒๕๕๐ จำนวน ๑๐๐ นาย โดยรับสมัครจากข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๙๐ นาย (นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑๐ นาย นายทหารประทวน จำนวน ๘๐ นาย)

ผู้บัญชาการทหารเรือรับรายงานตัวนายทหารใหม่

๑๒ ม.ค. ๒๐๐๕ ๑๑:๔๐

กรุงเทพฯ-12 ม.ค.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ วันนี้ (๑๒ มกราคม ๒๕๔๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล ผู้บัญชาการทหารเรือ รับการรายงานตัวของนายทหารใหม่ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ ออกรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑๔๑ นาย ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร

กองทัพเรือทำการรายงานตัวนายทหารใหม่

๑๐ ม.ค. ๒๐๐๕ ๑๑:๔๖

กรุงเทพฯ-10 ม.ค.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล ผู้บัญชาการทหารเรือ รับการรายงานตัวของนายทหารใหม่ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือออกรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑๔๑ นาย ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.