ทักษะ บุษยโภคะ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

๒๗ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๐๖

ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการ กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท

ผถห.IHL โหวตผ่านทุกวาระ

๒๒ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๔๘

คุณทักษะ บุษยโภคะ (กลาง) ประธานกรรมการ, คุณองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร, คุณกุลวรินทร์ วีระพุฒิเวทย์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ, คุณวศิน ดำรงสกุลวงษ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) หรือ IHL

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

๒๓ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๐๒

กรุงเทพฯ-23 ส.ค.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร และนายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN ร่วมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๓๕

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ และสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท

โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 Modernform held Annual General Meeting of Shareholders No.

๑๕ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ และสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

SPU : 2 นศ.เก่ง ม.ศรีปทุม รับมอบทุนเรียนดี โมเดอร์นฟอร์ม60

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๓

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์นิตยา ศรีจันทร์อินทร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผศ.ธราดล เสาร์ชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนางสาวกัญญพัชร บุญสอน นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และนางสาวพิรสา สลัยรัมย์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Modernform Trend Forum 2017 ตอน Workplace After The Digital Age

๑๕ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๗

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญร่วมงานModernform Trend Forum 2017 ตอน Workplace After The Digital Age วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 16.00 น. ณ Crystal Conference Center, Crystal Design Center กำหนดการ 8.30 ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง

ภาพข่าว: บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 Modernform held Annual General Meeting of Shareholders No.

๒๘ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๒๘

กรุงเทพฯ-28 เม.ย.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป เจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการ ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ผู้จัดการใหญ่ และสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ

ภาพข่าว: โมเดอร์นฟอร์มมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๐๖

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม ประจำปี 2559 ให้แก่นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 22 สถาบัน จำนวน 35 ทุน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย โดยมี นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร

ภาพข่าว: บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 Modernform held Annual General Meeting of Shareholders No.

๒๗ เม.ย. ๒๐๑๖ ๐๘:๕๑

กรุงเทพฯ-27 เม.ย.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป เจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการ ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ผู้จัดการใหญ่ และสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ

ภาพข่าว: โมเดอร์นฟอร์มผนึกกำลังอิโตคิเฟอร์นิเจอร์สำนักงานแบรนด์ดังของญี่ปุ่น

๐๗ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๔๘

กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังกับ ITOKI Corporation บริษัทเฟอร์นิเจอร์สำนักงานแบรนด์ดังของญี่ปุ่น เปิดตัว บริษัท อิโตคิโมเดอร์นฟอร์ม จำกัด พร้อมนำเสนอนวัตกรรมจากญี่ปุ่น SAD-K III ห้องระบบอัจฉริยะที่มีความปลอดภัยสูง โดย ทักษะ บุษยโภคะ

โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป และ ITOKI Corporation แถลงข่าวเปิดตัว Itoki Modernform Co.,Ltd.

๒๐ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๒๒

กรุงเทพฯ-20 ส.ค.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ ITOKI Corporation บริษัทเฟอร์นิเจอร์สำนักงานแบรนด์ดังของญี่ปุ่น ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว Itoki Modernform Co., Ltd. วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 16.00 น. ชั้น 1 โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์

โมเดอร์นฟอร์ม ดิ แอนนวล เซล งานขอบคุณลูกค้าครั้งใหญ่ครั้งเดียวในรอบปี

๐๙ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๒๘

กรุงเทพฯ-9 ก.ค.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานขอบคุณลูกค้าครั้งใหญ่ครั้งเดียวในรอบปี โมเดอร์นฟอร์ม ดิ แอนนวล เซล (Modernform The Annual Sale) เชิญช้อปเฟอร์นิเจอร์ พร้อมเสิร์ฟของว่างแสนอร่อยตลอดงาน มอบส่วนลดสูงสุดทุกแบรนด์ถึง 70%

ภาพข่าว: โมเดอร์นฟอร์มได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

๑๙ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๑๖

กรุงเทพฯ-19 มิ.ย.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 (Best Public Companies of the Year 2015) กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีคุณทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รับรางวัลจาก พลเอกสุรยุทธ์

ภาพข่าว: โมเดอร์นฟอร์มผนึกกำลังอิโตคิเฟอร์นิเจอร์สำนักงานแบรนด์ดังของญี่ปุ่น

๒๙ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๔๕

กรุงเทพฯ-29 พ.ค.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังกับ ITOKI Corporationบริษัทเฟอร์นิเจอร์สำนักงานแบรนด์ดังของญี่ปุ่นโดย ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป และ Mr.Masamichi Yamada, Chairman of ITOKI Corporation ร่วมลงนามร่วมทุน (Joint

ภาพข่าว: บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

๒๗ เม.ย. ๒๐๑๕ ๒๑:๓๓

กรุงเทพฯ-27 เม.ย.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป เจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการ (กลาง ) ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา ) โยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริษัท (ซ้าย) พัฒนะ อุษณาจิตต์ (ขวา ) กรรมการผู้จัดการ และสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป

ภาพข่าว: โมเดอร์นฟอร์ม จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน Thanks Press Party 2015

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๐๙

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน Thanks Press Party 2015 เพราะมีคุณถึงมีเรา เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้สนับสนุนโมเดอร์นฟอร์มด้วยดีตลอดมา โดยคุณทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม รับทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์มประจำปี 2557

๑๘ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๐๒

กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม นางสาวนริสรา คำโม้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่5 จากซ้าย) ได้รับทุนเรียนดี จากคุณทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรการบริหารบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในพิธี มอบทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์มประจำปี 2557

ภาพข่าว: โมเดอร์นฟอร์มมอบทุนการศึกษา

๓๑ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๕๘

กรุงเทพฯ-31 ส.ค.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์มประจำปี 2557 ให้แก่นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 17 สถาบัน จำนวน 30 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย โดยมีทักษะ บุษยโภคะ (นั่งกลาง)

Modernform The Annual Sale 2014

๐๘ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๒๓

กรุงเทพฯ-8 ก.ค.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานขอบคุณลูกค้าครั้งใหญ่ครั้งเดียวในรอบปี Modernform The Annual Sale เชิญช้อปเฟอร์นิเจอร์พร้อมเสิร์ฟของว่างแสนอร่อยตลอดงาน มอบส่วนลดสูงสุดทุกแบรนด์ถึง 70% วันที่ 18-27 กรกฎาคมนี้

ภาพข่าว: บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

๑๘ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๓๘

กรุงเทพฯ-18 เม.ย.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง รองประธานกรรมการ (กลาง ) ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา ) โยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริษัท ( ที่ 2 ซ้าย) พัฒนะ อุษณาจิตต์ (ขวา ) กรรมการผู้จัดการ และสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ (ซ้าย) บริษัท

ภาพข่าว: เปิดตัว Modernform LE ภายใต้แนวคิด Harmony of light living

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๕๔

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-IR PLUS คุณปกรณ์ บริมาสพร (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ (LE ) และคุณทักษะ บุษยโภคะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ (MODERN) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

Modernform ผนึกกำลัง L E เปิดตัว Modernform LE ภายใต้แนวคิด Harmony of light living โชว์สินค้าแนวใหม่ที่เป็นมากกว่าเฟอร์นิเจอร์และแสงสว่าง

๒๑ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๔๗

กรุงเทพฯ-21 พ.ย.-IRPLUS บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Modern ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ผนึกกำลัง บริษัท ไลท์ติ้งแอนด์อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) LEผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบแสงสว่าง เปิดตัว Modernform LE Harmony of light living ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร

Modernform The Annual Sale 2013

๑๖ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๒๕

กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานขอบคุณลูกค้าครั้งใหญ่ครั้งเดียวในรอบปี Modernform The Annual Sale เชิญช้อปเฟอร์นิเจอร์พร้อมเสิร์ฟของว่างแสนอร่อยตลอดงาน มอบส่วนลดสูงสุดทุกแบรนด์ถึง 70% วันที่ 16-25 สิงหาคมนี้

ภาพข่าว: สัมมนา Money Talk @ SET อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

๑๗ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๒:๐๑

กรุงเทพฯ-17 มิ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Money Talk @ SET หัวข้อ อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เชิญผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน สัญชัย เนื่องสิทธิ์ บมจ. บิวเดอสมาร์ท (BSM) ปกรณ์ บริมาสพร บมจ. ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ (LE) ทักษะ บุษยโภคะ บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป (MODERN) และอรรถพล

IHL มีมติผถห.ตั้งกรรมการใหม่ ทักษะ บุษยโภคะ เชื่อตัวแทนกลุ่ม MODERN รวมพลังต่อยอดธุรกิจ

๒๖ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๓๑

กรุงเทพฯ-26 เม.ย.-IR PLUS องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ เผยที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 8 มีมติอนุมัติจ่ายปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และจ่ายเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.022223 บาท พร้อมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทักษะ บุษยโภคะ บิ๊กบอสโมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป ย้ำทิศทางการเติบโตร่วมกันหลังเข้ามาถือหุ้นร้อยละ

โมเดอร์นฟอร์มเปิดตัวแคมเปญ Soulmate คู่คิดคู่แท้เรื่องเฟอร์นิเจอร์เดินหน้าออกสินค้าคอลเลคชั่นใหม่และบริการที่เติมเต็มความต้องการของลูกค้า

๑๙ ก.พ. ๒๐๑๓ ๑๓:๒๗

กรุงเทพฯ-19 ก.พ.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของประเทศ ที่อยู่เคียงข้างและเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงมากว่า 30 ปี ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญปี 2556 Soulmate คู่คิดคู่แท้เรื่องเฟอร์นิเจอร์ โดยทักษะ บุษยโภคะ

โมเดอร์นฟอร์มกับสุดยอดการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อชิงรางวัล M Design Award ภายใต้โจทย์ Transform Sofa

๑๐ ม.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๒๕

กรุงเทพฯ-10 ม.ค.-โมเดอร์นฟอร์ม บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานโมเดอร์นฟอร์มดีไซน์คอนเทสต์ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 15 เพื่อชิงรางวัล M Design Award ภายใต้โจทย์ Transform Sofa ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดกว่า 20 สถาบัน เข้าร่วมการประกวด

โมเดอร์นฟอร์มดีไซน์คอนเทสต์ ครั้งที่ 15 ภายใต้โจทย์ Transform Sofa

๑๐ ม.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๔๐

กรุงเทพฯ-10 ม.ค.-โมเดอร์นฟอร์ม บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงาน โมเดอร์นฟอร์มดีไซน์คอนเทสต์ อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 เพื่อชิงรางวัล M Design Award ภายใต้โจทย์ Transform Sofa ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดกว่า 20 สถาบัน