ทีซี บรอดคาสติ้ง ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

จับตาวาระ กทค. ครั้งที่ 28/2558 : การขอขยายระยะเวลาคุ้มครองการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศมาตรการเยียวยาฯ, บจ. ทีซี บรอดคาสติ้ง ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ,

๐๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๕๑

กรุงเทพฯ-3 พ.ย.-กสทช. ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 18/2558 ที่เดิมกำหนดไว้ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 แต่ต่อมามีการแจ้งเลื่อนกระทันหันเป็นวันอังคารที่ 3 โดยในการประชุมครั้งนี้มีวาระที่น่าจับตา ได้แก่