ที.เค.เอส.เทคโนโลยี ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ผู้ประกอบธุรกิจ Security Printing ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ รับรางวัล Outstanding Young Rising Star CEO Awards ประจำปี 2022 ในงาน SET Awards 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสา

TKS รับรางวัล Young Rising Star CEO Awards 2022

๐๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๓:๒๗

TKS รับโล่มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

๒๘ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๔:๓๘

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ผู้ประกอบธุรกิจ Security Print Solutions ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ รับมอบโล่มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (ขวา) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพข่าว: TKS ให้ข้อมูลงาน Opportunity Day Q2/62 - ตอกย้ำปี 62 โตกระฉูด

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๒๗

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-IR PLUS นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2562 ในงาน Opportunity Day ณ ห้องประชุม 603

ภาพข่าว: TKS พบนักลงทุนในงาน Opp Day แย้มปี 62 โตอลังการ-Q1บุ๊ครายได้บัตรเลือกตั้ง

๐๑ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๔๐

กรุงเทพฯ-1 มี.ค.-IR PLUS นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการประจำไตรมาส 4/61 และผลประกอบการปี 2561 ในงาน Opportunity Day ณ

ภาพข่าว: TKS เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ CPX 2018

๐๑ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๓๙

กรุงเทพฯ-1 พ.ย.-IR PLUS นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ (แถวหน้าที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ T.K.S. ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมกลุ่ม CPX 2018 ครั้งที่ 18

ภาพข่าว: TKS พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 2/2561

๑๗ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๓๕

กรุงเทพฯ-17 ก.ย.-IR PLUS นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ และนางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ประจำไตรมาสที่ 2/2561

ภาพข่าว: TKS พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 2/2560

๒๑ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๕๙

กรุงเทพฯ-21 ก.ย.-IR PLUS นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ภายหลังการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ประจำไตรมาสที่

ภาพข่าว: TKS เข้าตา ถูกคัดเลือกเข้า FTSE SET Shariah Index

๑๒ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๕๑

กรุงเทพฯ-12 มิ.ย.-IR PLUS เรียกได้ว่าเป็นหุ้นสิ่งพิมพ์ที่ถูกจับตามอง สำหรับบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ภายใต้การคุมทีมบริหารของบอสใหญ่ สมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ล่าสุดฉายแววโดดเด่น เข้าตาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและฟุตซี่ ประกาศให้ TKS

ภาพข่าว: TKS ต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

๒๓ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๒๖

กรุงเทพฯ-23 พ.ค.-IR PLUS นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ผู้ประกอบการธุรกิจงานพิมพ์ครบวงจรรายใหญ่ในประเทศ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและตอบคำถามอย่างเป็นกันเอง

ภาพข่าว: TKS พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 3/2559

๐๙ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๐๙

กรุงเทพฯ-9 ธ.ค.-IR PLUS นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS และนายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการขายและผลิต ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังการร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2559 ต่อนักลงทุน

ภาพข่าว: TKS พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 2/2559

๑๕ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๕

กรุงเทพฯ-15 ก.ย.-IR PLUS นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS และนายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการขายและการผลิต ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังการร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2559 ต่อนักลงทุน

ภาพข่าว: TKS พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 1/2559

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๔๒

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-IR PLUS นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS และนายสมชาย วงศ์รัศมี (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังการร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2559 ต่อนักลงทุน

ภาพข่าว: TKS พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 4/2558

๓๑ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๓๐

กรุงเทพฯ-31 มี.ค.-IR PLUS นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS และนายสมชาย วงศ์รัศมี (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังการร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4/2558 ต่อนักลงทุน

ภาพข่าว: TKS พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 3/2558

๒๘ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๑๖

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-IR PLUS นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS และนายสมชาย วงศ์รัศมี (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังการร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2558 ต่อนักลงทุน

ภาพข่าว: TKS พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 1/2558

๐๕ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๓:๕๙

กรุงเทพฯ-5 มิ.ย.-IR PLUS นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS พร้อมด้วย นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการขายและผลิต ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังการร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2558 ต่อนักลงทุน

บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโยลี ตั้งเป้าเป็นผู้นำธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์ระดับภูมิภาคอาเซียน

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๒๗

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-ศศินทร์ เตรียมนำระบบไอทีเข้ามาใช้ พร้อมเน้นวัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนิสิต MBA ศศินทร์ เตรียมความพร้อม บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) พร้อมขยายไลน์ธุรกิจมากขึ้น นอกจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ จนเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการทำเทียม (SECURITY PRINTING)

ภาพข่าว: TKS ฉลอง ฉลองครบรอบ 60 ปี

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๐๕

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-IR PLUS พลเอกมงคล อัม พรพิสิฐฏ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัทที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ผู้ประกอบการธุรกิจงานพิมพ์ครบวงจรรายใหญ่ใน ประเทศ ให้เกียรติ เปิดพิธีการ ในงานฉลองครบ รอบ 60 ปีของบริษัทฯ โดยมีนายสุพันธุ์ มงคล สุธี (ที่ 6 จากขวา) รองประธานกรรมการ

ภาพข่าว: TKS มั่นใจปัจจัยพื้นฐานแกร่ง โชว์ข้อมูล ในงาน Opp Day

๓๐ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๑๔

กรุงเทพฯ-30 ธ.ค.-IR PLUS คุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS พร้อมด้วย คุณทรายแก้ว สุวรรณเดช (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และคลังสินค้า ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Gossip News: TKS ลุยผลิตคูปองส่วนลดทีวีดิจิตอล

๒๒ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๖:๔๒

กรุงเทพฯ-22 ก.ย.-IR PLUS บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลยี หรือ TKS ยักษ์ใหญ่ธุรกิจงานพิมพ์ ขอเกาะกระแสทีวีดิจิตอลด้วยจ้าาา !!! ล่าสุด ได้รับออเดอร์งานพิมพ์คูปองส่วนลดทีวีดิจิตอลของกสทช. และอยู่ระหว่างเร่งมือผลิตให้ทันกำหนดส่ง โดยยอดที่กสทช.วางไว้ทั้งหมด 14.1 ล้านฉบับ จะเริ่มผลิตล็อตแรกจำนวน 8 ล้านฉบับก่อน

ภาพข่าว: TKS พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 2 /2557

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๑:๓๘

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-IR PLUS คุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ผู้ประกอบการธุรกิจงานพิมพ์ครบวงจรรายใหญ่ในประเทศ พร้อมด้วย คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการขายและผลิต

ภาพข่าว: TKS พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 1/2557

๐๔ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๑:๓๒

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-IR PLUS คุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS พร้อมด้วย คุณสมพร อัมไพสุทธิพงษ์ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ สายฝ่ายบัญชีการเงินและบริหารคลังสินค้า ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังการร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2557

ภาพข่าว: TKS พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 3/2556

๑๘ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๔๙

กรุงเทพฯ-18 พ.ย.-IR PLUS คุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS พร้อมด้วย คุณสมพร อัมไพสุทธิพงษ์ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ สายฝ่ายบัญชีและการเงิน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังการร่วมนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 3/2556 ต่อนักลงทุน

ภาพข่าว: TKS รับรางวัลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 8

๑๐ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๔๕

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-IR PLUS คุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ (ที่4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ผู้ประกอบการธุรกิจงานพิมพ์ครบวงจรรายใหญ่ในประเทศ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสได้รับรางวัลสิ่งพิมพ์ยอดเยี่ยม BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS และรองชนะเลิศ SILVER