ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: หุ้น ACE เปิดซื้อขายวันแรกที่ราคา 4.50 บาท

๑๔ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๓

กรุงเทพฯ-14 พ.ย.-เอ็ม ที มัลติมีเดีย นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม นายพรเมตต์ ทรงเมตตา (ขวาสุด)

ACE ปลื้มนักลงทุนสถาบันชั้นนำกว่า 10 แห่ง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและเก็บข้อมูล โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบและโรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้นแบบ Zero Discharge ของประเทศไทย

๒๔ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๒๓

กรุงเทพฯ-24 ก.ย.-เอ็ม ที มัลติมีเดีย บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หรือ ACE ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างคับคั่งตั้งแต่ยังไม่เสนอขายหุ้น IPO สำหรับ ACE ที่กำลังเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่าสุดผู้บริหารมากความสามารถ 'คุณจิรฐา ทรงเมตตา' และ 'คุณธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ'

ภาพข่าว: ACE ต้อนรับนักวิเคราะห์ชมศักยภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.ขอนแก่น

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๔๒

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-เอ็ม ที มัลติมีเดีย นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา (ยืนที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ (ยืนที่ 8 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา (ยืนที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และนายพรเมตต์ ทรงเมตตา (ยืนที่ 9 จากขวา)

ภาพข่าว: ACE เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๘:๐๑

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-เอ็ม ที มัลติมีเดี นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

ภาพข่าว: SCB จับมือ กฟผ. และ ACE ประกาศความสำเร็จใช้งาน Digital LG เต็มรูปแบบ

๑๕ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๕๖

กรุงเทพฯ-15 ก.ค.-ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ EGAT และ นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริษัทแอ๊บโซลูทคลีน

ภาพข่าว: บมจ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ เปิดแผนธุรกิจพร้อมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 210 ล้านหุ้น

๒๐ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๗:๑๙

กรุงเทพฯ-20 ก.พ.-เอ็ม ที มัลติมีเดีย นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา (ที่20จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์ให้เช่าภายใต้แบรนด์ asap พร้อมด้วยนายไพบูลย์ นลินทรางกูร (ที่2จากขวา)

ภาพข่าว: ทิสโก้ร่วมพิธีเปิดซื้อขายหุ้น BTW วันแรก ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

๑๑ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-11 ก.ค.-ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด นำโดย นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ (ริมซ้าย) เข้าร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก (First Trading Day) ของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด

ภาพข่าว: บมจ.บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ หรือ BTW แถลงข่าวเตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ mai

๐๘ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๕๘

กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-แบรนด์ เวลท์ เมื่อเร็วๆ นี้ รศ. ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) ประธานกรรมการ บมจ.บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ หรือ BTW เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ mai ร่วมด้วยนายโชติก รัศมีทินกรกุล (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายรุจนันท์ ศาตวินท์ (ที่ 2

ภาพข่าว: วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

๐๑ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๗:๑๒

กรุงเทพฯ-1 ก.ย.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ, นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร, นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ