ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับครึ่งแรกของปี 2564 จำนวน 13,280 ล้านบาท

๒๑ ก.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๒

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่สอง ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกที่สามของโควิด-19 ส่งผลให้เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ปรับตัวลงต่อเนื่อง อาทิ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ต่ำสุดในรอบ 19 ปี กระทบต่อไปยังการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังไม่สามารถฟื้นตัว

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1 ปี 2564 จำนวน 6,923 ล้านบาท

๒๑ เม.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๐๙

เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงจากการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 รวมถึงมาตรการในการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดในบางพื้นที่ ขณะที่การส่งออกของประเทศไทยฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักที่มีแนวโน้มขยายตัวจากพัฒนาการการแจกจ่ายวัคซีน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาต่อเนื่อง

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 17,181 ล้านบาท

๒๒ ม.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๒๖

ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและไทยอย่างกว้างขวาง นับเป็นวิกฤตที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคส่งออกและภาคท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือนปี 2563 จำนวน 14,783 ล้านบาท

๒๑ ต.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๒๓

ในไตรมาส 3 ปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน หลังรัฐบาลได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) การส่งออกและการนำเข้าสินค้าของไทยได้ผ่านจุดต่ำสุด หลังจากธุรกิจทั่วโลกเริ่มกลับมาเปิดกิจการ สำหรับภายในประเทศ

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิครึ่งแรกปี 2563 จำนวน 10,765 ล้านบาท

๒๔ ก.ค. ๒๐๒๐ ๑๓:๑๗

กรุงเทพฯ-24 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ในครึ่งแรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยหดตัวอย่างหนักจากผลกระทบของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) มาตรการปิดเมืองทั่วโลกและมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ เป็นผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวหดตัวอย่างหนัก

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 35,816 ล้านบาท

๒๒ ม.ค. ๒๐๒๐ ๐๘:๐๘

กรุงเทพฯ-22 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน จากการส่งออกที่ลดลง ทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนลดลงตามไปด้วย ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง ความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ และค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากกว่าที่คาด

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2562 จำนวน 9,438 ล้านบาท

๑๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๕๘

กรุงเทพฯ-18 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงและการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกและการท่องเที่ยว

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2562 จำนวน 9,347 ล้านบาท

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๙ ๐๘:๕๘

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผลพวงของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงและความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าระหว่างประเทศหลัก รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกและการท่องเที่ยว

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2562 จำนวน 9,028 ล้านบาท

๑๙ เม.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๒๐

กรุงเทพฯ-19 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 คาดว่าน่าจะอยู่ในระดับที่ร้อยละ 3.8 ลดลงจากร้อยละ 4.1 ในปี 2561 ท่ามกลางภาวะการชะลอตัวของการค้าโลกและความเสี่ยงจากนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ การส่งออกในสองเดือนแรกของปีชะลอลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันการผลิตในอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออก

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิปี 2561 จำนวน 35,330 ล้านบาท

๒๑ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๐๑

กรุงเทพฯ-21 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าน่าจะอยู่ในระดับที่ร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.9 ในปีก่อน โดยภาคการส่งออกชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ท่ามกลางภาวะการชะลอตัวของการค้าโลกและความเสี่ยงจากนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิ 9 เดือนปี 2561 จำนวน 27,229 ล้านบาท

๑๙ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๕๖

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ เศรษฐกิจไทยยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากภาคการส่งออกที่ยังคงเข้มแข็งและเศรษฐกิจภายในประเทศที่ขยายตัวดีขึ้น แม้จะเผชิญกับความเสี่ยงจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และการตอบโต้จากประเทศคู่ค้า แต่การส่งออกยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยมีตลาดส่งออกที่หลากหลาย

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2561 จำนวน 9,194 ล้านบาท

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๕๖

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปี 2561 ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศที่เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากขึ้นจากทั้งการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2561 จำนวน 9,005 ล้านบาท

๒๐ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๒

กรุงเทพฯ-20 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ เศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยว สอดคล้องกับการขยายตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปยังเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิปี 2560 จำนวน 33,009 ล้านบาท

๑๙ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๐๖

กรุงเทพฯ-19 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีขึ้น สอดคล้องกับอุปสงค์จากต่างประเทศที่ฟื้นตัวขึ้น ตามเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวในอัตราดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2560 จำนวน 8,161 ล้านบาท

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๐๗

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ธนาคารจึงยังคงยึดหลักการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2560 จำนวน 8,047 ล้านบาท

๒๑ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๓๕

กรุงเทพฯ-21 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ จากเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยังคงมีความไม่แน่นอนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ธนาคารจึงยังคงยึดหลักการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิปี 2559 จำนวน 31,815 ล้านบาท

๑๙ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๕๓

กรุงเทพฯ-19 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิปี 2559 จำนวน 31,815 ล้านบาท เทียบกับ 34,181 ล้านบาทในปีก่อนหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยคาดว่าในระยะต่อไปเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางขยายตัวตามแรงส่งจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2559 จำนวน 8,061 ล้านบาท

๒๑ ต.ค. ๒๐๑๖ ๐๗:๐๖

กรุงเทพฯ-21 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2559 จำนวน 8,061 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2559 เป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานทั้งจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ และรายได้จากการดำเนินงานอื่น อย่างไรก็ตาม

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2559 จำนวน 7,169 ล้านบาท

๒๒ ก.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๑๔

กรุงเทพฯ-22 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เงินให้สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากสิ้นปีก่อน ขณะเดียวกันรายได้จากการดำเนินงานหลักทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารในไตรมาส 2

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2559 จำนวน 8,317 ล้านบาท

๒๐ เม.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๕๑

กรุงเทพฯ-20 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จำนวน 8,317 ล้านบาท เทียบกับ 7,681 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2558 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 16,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 417 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจำนวน 10,672 ล้านบาท ลดลง 121 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 34,181 ล้านบาท

๒๑ ม.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๑๓

กรุงเทพฯ-21 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ แม้ว่าเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ แต่เงินให้สินเชื่อของธนาคารยังคงเติบโตร้อยละ 4.9ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อเป็นร้อยละ 2.8 ซึ่งอยู่ในระดับบริหารจัดการได้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเติบโตร้อยละ 10.8

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิ6 เดือนแรกปี2558 จำนวน 17,442 ล้านบาท

๒๒ ก.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๓๑

กรุงเทพฯ-22 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับครึ่งแรกปี 2558จ นวน 17,442 ล้านบาท ลดลง552ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1จากช่วงเดียวกันปี 2557โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง1,576ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4 รายได้ที่ มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 4,181ล้านบาท หรือร้อยละ

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2558 จำนวน 9,407 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมแลับริการสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยลั 22.8 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยลั

๒๒ เม.ย. ๒๐๑๕ ๐๙:๕๖

กรุงเทพฯ-22 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2558 จำนวน 9,407 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 442 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 จากไตรมาส 1 ปี 2557 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 168 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 2,142 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.7

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 36,332 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 เงินรับฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ

๒๑ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๐๖

กรุงเทพฯ-21 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 36,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 จากปี 2556 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 3,118 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 2,282 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4