ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กรุงไทยพร้อมเพย์ดีเดย์จ่ายเงินคืนภาษี 4 ม.ค. 60

๒๙ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๔๑

กรุงเทพฯ-29 ธ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนนโยบาย National e-Payment เต็มตัว 4 มกราคม 2560 เริ่มโอนเงินคืนภาษีให้ประชาชนที่ลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์ และบริการพร้อมเพย์ของธนาคารอื่น ที่ผูกบัญชีด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และในเดือนกุมภาพันธ์

กรุงไทยเร่งปล่อยสินเชื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ

๒๘ มิ.ย. ๒๐๐๐ ๑๔:๕๐

กรุงเทพ-28 มิ.ย.-ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนนโยบายของรัฐ ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการวงเงินสินเชื่อ แต่มีหลักประกันไม่เพียงพอ เผยธนาคารได้รับวงเงินค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย.จำนวน 1,000 ล้านบาทและวางแผนกระจายสินเชื่อไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อมทั่วประเทศ