ธนาคารต่างประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

บล็อกเชนของไทยสู่บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ 100%

๒๙ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๑๙

กรุงเทพฯ-29 พ.ค.-ธนาคารกสิกรไทย 22 แบงก์ไทยและต่างประเทศ ร่วมสร้างโครงข่ายหนังสือค้ำประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ 100% โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ผ่านบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่ธนาคารไทยและธนาคารต่างประเทศ 22 แห่ง

ภาพข่าว: องค์กรไทย-เทศร่วมยกระดับบล็อกเชนไทย ตั้ง บีซีไอ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศและผลักดันเทคโนโลยีให้เข้าถึงทุกกลุ่มธุรกิจ

๒๙ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๑๗

กรุงเทพฯ-29 พ.ค.-ธนาคารกสิกรไทย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และประธานกรรมการ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) ร่วมกับผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ แถลงข่าวการจัดตั้งบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) สำนักงานใหญ่ นครเซี่ยงไฮ้ ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม 'โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง ประจำปี

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๙

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายสุวัชชัย ทรงวานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปร่วมกับ นางสาวจีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ส่งมอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วมแก่รัฐบาลสปป.ลาว ทั้งส่วนของลูกค้า-ประชาชน และส่วนของธนาคาร รวม 9.94

๒๗ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๕๖

กรุงเทพฯ-27 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ (ที่ 4 จากซ้าย) และนางชดาพร อุรัจฉัท ผู้จัดการสาขานครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว (ที่ 3 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินจำนวน 9,941,757.56 บาท

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ให้การต้อนรับสมาคมทายาทนักธุรกิจจีน พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ 'โอกาสและภาวะเศรษฐกิจไทยและอาเซียน

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๐๔

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากขวา) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการธนาคาร (ที่ 5จากซ้าย) และนายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ที่ 3 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.ไพจิตร

เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด I-FIX AI6M3 ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ คาดผลตอบแทนร้อยละ 2 ต่อปี ตั้งแต่วันนี้-9 พฤศจิกายน

๐๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๕๖

กรุงเทพฯ-3 พ.ย.-บลจ.เอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี ขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอไอ 6 เดือน ซีรี่ส์ 3 หรือ I-FIX AI6M3 อายุโครงการประมาณ 6เดือน มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด I-FIX AI6M เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ คาดผลตอบแทนร้อยละ 2 ต่อปี ตั้งแต่วันนี้-24 กรกฎาคม

๑๗ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๔๔

กรุงเทพฯ-17 ก.ค.-บลจ.เอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี ขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอไอ 6 เดือน หรือ I-FIX AI6M อายุโครงการประมาณ 6เดือน มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

กรุงไทยทำลายสถิติขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิในมาเลเซีย

๐๗ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๒๕

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิตามเกณฑ์ Basel III สกุลเงินมาเลเซียริงกิต โดยมียอดจำหน่าย 1,000 ล้านมาเลเซียริงกิต สูงสุดที่ธนาคารต่างประเทศเคยเสนอขายให้นักลงทุนสถาบันในตลาดมาเลเซีย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของธนาคาร นางกิตติยา

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ณ เมียนมาร์

๑๔ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๐๘

กรุงเทพฯ-14 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ (ที่ 4 จากซ้าย) และนายทศทิศ รอดประเสริฐ ผู้จัดการสำนักงานผู้แทนกรุงย่างกุ้ง (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 3,000,000บาท (สามล้านบาท) ให้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ. นิเวศน์ นันทจิต

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ต้อนรับนักศึกษา EMBA ม.เจิ้งจื้อ ไต้หวัน จัดทัศนศึกษาดูงานพร้อมบรรยายพิเศษ ภาวะเศรษฐกิจไทย

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๐:๐๓

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (แถวยืน ที่ 4 จากขวา)ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (แถวยืน ที่ 2 จากขวา) และนายสุเทพ ศุภภัทรานนท์ ที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์จีน (แถวยืน ขวาสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด I-FIX AI12M เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ คาดผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปี ตั้งแต่วันนี้-25 สิงหาคม

๒๐ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๐๘

กรุงเทพฯ-20 ส.ค.-บลจ.เอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี ขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอไอ 12 เดือน หรือ I-FIX AI12M อายุโครงการประมาณ 12 เดือน มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ของต่างประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

ภาพข่าว: งานสัมมนาใหญ่ประจำปี นิตยสารยูโรมันนี่

๑๘ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๒๒

กรุงเทพฯ-18 มิ.ย.-โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (กลาง) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี Euromoney Conferences: The Greater Mekong Investment Forum จัดโดยนิตยสารยูโรมันนี่ โดยมี กมัลกานต์ อากาวัล (ที่ 4 จากซ้าย)

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ของสาขาธนาคารต่างประเทศ

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๐:๑๕

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. กำหนดให้สาขาธนาคารต่างประเทศที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้เน้นเปิดเผยข้อมูลของสาขาไว้ในแบบ filing และงบการเงิน พร้อมใช้ credit rating ของทั้งสาขาและธนาคารต่างประเทศ (สำนักงานใหญ่) เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้อย่างแท้จริง นายวรพล โสคติยานุรักษ์

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตของธนาคารและสถาบันการเงินไทยที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ 5 แห่ง

๒๖ มี.ค. ๒๐๑๔ ๒๑:๐๐

กรุงเทพฯ-26 มี.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทยที่เป็นบริษัทลูก (subsidiary) ของธนาคารต่างประเทศ 5 แห่ง โดยธนาคารยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOBT ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี

ก.ล.ต. เชิญผู้บริหารระดับสูงธนาคารพาณิชย์ร่วมหารือเป็นครั้งแรก พร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

๑๐ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๔:๕๔

กรุงเทพฯ-10 ก.พ.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. หารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติ หนุนบริษัทในเครือขยายธุรกิจไปต่างประเทศ พร้อมทั้งเน้นบทบาทการให้คำแนะนำด้านการวางแผนเงินลงทุนและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้สามารถให้คำแนะนำด้านการวางแผนและจัดสรรเงินลงทุน นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลงบการเงินของสาขาธนาคารต่างประเทศ

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๑:๒๖

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลงบการเงินของสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย โดยเน้นการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินของสำนักงานสาขาของธนาคารต่างประเทศเป็นหลัก เพื่อสะท้อนความสามารถในการชำระคืนหนี้ ประกอบการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในประเทศไทย

เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด I-Fix6M8 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ คาดผลตอบแทน 2.925 %ต่อปี ตั้งแต่วันนี้-5 สิงหาคม

๒๙ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๓:๒๗

กรุงเทพฯ-29 ก.ค.-เอ็มเอฟซี เอ็มเอฟซี ขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีรี่ส์ 8 หรือ I-Fix6M8 อายุโครงการประมาณ 6 เดือน มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพของต่างประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

ฟิทช์: ธนาคารในภูมิภาคมีสัดส่วนในระบบธนาคารไทยเพิ่มมากขึ้น

๑๐ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๓๖

กรุงเทพฯ-10 ก.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ ฟิทช์ เรทติ้งส์ กล่าวว่า ธนาคารต่างประเทศ โดยเฉพาะจากเอเชียแปซิฟิค กำลังมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในระบบธนาคารไทย ดังจะเห็นได้จากการที่ธนาคาร โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ (Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.s (BTMU)) แสดงความจำนงในการซื้อหุ้น 75% ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตของธนาคารไทยที่ถือหุ้นโดยธนาคารต่างประเทศ 3 แห่ง

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๕๒

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย 3 แห่ง ดังนี้ ธนาคารยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOBT และ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT คงอันดับเครดิตที่ AAA(tha) และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด

บลจ.บัวหลวง ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนาในหัวข้อ หุ้นไทย ไปต่อ หรือ เอาไม่อยู่ ร่วมเสนอมุมมองในการลงทุนที่ถูกต้อง

๐๑ มิ.ย. ๒๐๑๒ ๐๙:๒๕

กรุงเทพฯ-1 มิ.ย.-บลจ.บัวหลวง เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ บลจ.บัวหลวง จัดสัมมนาพิเศษให้ผู้สนใจทั่วไปในหัวข้อ หุ้นไทย ไปต่อ หรือ เอาไม่อยู่ ซี่งวิทยากรที่ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนแบบไม่มีกั๊ก ได้แก่ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สาขาสิงคโปร์ สนับสนุนพรีเชียส ชิพปิ้ง ขยายธุรกิจเดินเรือขนส่งสินค้า ด้วยวงเงินสินเชื่อ 45.60

๒๓ ก.พ. ๒๐๑๒ ๑๐:๒๖

กรุงเทพฯ-23 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่าง นายชอง โท รองผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ (กลาง) นายปณิต ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจก่อสร้าง (ขวา) และนางสาวกาญจนา คงวนานนท์

ฟินันซ่าประเดิมปี 2555 ด้วยกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ประมาณการผลตอบแทน 3 เดือน 3.2% ต่อปี

๑๓ ม.ค. ๒๐๑๒ ๑๐:๔๔

กรุงเทพฯ-13 ม.ค.-ฟินันซ่า ฟินันซ่าประเดิมกองทุนแรกของปีด้วยการออกออกกองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส 3 เดือน 2 (FAM FIP 3M2)ซึ่งเป็นกองผสม ลงทุนส่วนหนึ่งในธนาคารต่างประเทศ ให้ประมาณการผลตอบแทน 3.2 % ต่อปีอายุประมาณ 3 เดือน เสนอขายถึงวันที่ 17 มกราคม 2555 ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท

KTAMขายตราสารหนี้ปตท.6เดือนชู3.10%

๒๑ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๔:๓๖

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-กรุงไทย นายสมชัย บุญนำศิริ กรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนกรุงไทยธนทรัพย์ บี 9 (KTSUPB9) ในวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2554 อายุ 6 เดือน มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรภาครัฐเกาหลีใต้

KTAM เปิด 2 ทางเลือกลงทุนตราสารหนี้ ทั้งใน-ตปท. ชูผลตอบแทน 3.10% ต่อปี

๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๒:๐๘

กรุงเทพฯ-14 มิ.ย.-บลจ.กรุงไทย นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 8 (KTSUPB8) ในวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2554 อายุโครงการ 6 เดือน

บลจ.ไทยพาณิชย์ เดินหน้าลุยกองตราสารหนี้ 3 เดือน- 1 ปี ชูผลตอบแทนสูงสุด 3.40% ต่อปี

๐๓ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๕:๑๘

กรุงเทพฯ-3 มิ.ย.-PRdd นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเสนอขายกองทุนพร้อมกัน 4 กองทุน มูลค่ารวม 18,000 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 3 เดือนถึง1 ปี เช่น

กระแสตอบรับตราสารหนี้ระยะสั้นดี KTAM เดินหน้าขาย3เดือนชู 2.70% ต่อปี

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๑:๓๑

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-บลจ.กรุงไทย นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิแผยว่า ในสัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุน กรุงไทยธนทรัพย์ บี 6 (KTSUPB6) อายุโครงการ 3 เดือน มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 2.70% ต่อปี

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน 5th Euromoney Thailand Investment Forum ร่วมจัดสัมมนาย่อยเชิญ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

๒๓ มี.ค. ๒๐๑๑ ๐๙:๒๔

กรุงเทพฯ-23 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู รองผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ (ซ้าย) และดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร

บลจ.ไทยพาณิชย์ ลุยกองตราสารหนี้ระยะสั้น 3-6 เดือนต่อเนื่อง จ่ายสูงสุด 2.75% ต่อปี

๐๙ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๕๓

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-PRdd นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายออกกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีกองทุนใหม่ออกมาอีก 3 กองทุน มีระยะเวลาลงทุน 3-6 เดือน