ธนาคารทหารไทย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่

๒๑ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๒๑

ก.ล.ต. พิจารณาลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ (1) นางสาววัชรี สว่างแจ้ง (2) นายปิยะ ดวงผดุง และ 1 ราย ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ได้แก่ นายกัญจน์พงศ์ พ่วงมงคล (ขณะกระทำความผิดชื่อนายกวีสิทธิ์ พ่วงมงคล)