ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ธนาคารกรุงเทพ ลดอัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ 0.25% สนองตอบนโยบายรัฐบาล มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๘:๐๗

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เอ็มแอลอาร์ (MLR) ลง 0.25% เหลือ 6.25% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของทางรัฐบาล

ธอส. แบ่งเบาภาระผ่อนบ้านให้ลูกค้าประชาชน ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.10% ต่อปี

๐๓ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๒๓

กรุงเทพฯ-3 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.10% ต่อปี นำโดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป (MRR) จากเดิม 6.850% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.750% ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR)

ธอส. แบ่งเบาภาระผ่อนบ้านให้ลูกค้าประชาชน ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.10% ต่อปี

๒๙ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๑๓

กรุงเทพฯ-29 พ.ค.-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.10% ต่อปี นำโดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป (MRR) จากเดิม 6.850% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.750% ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) จากเดิม 6.750%

SCIB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้-ฝาก 0.25 0.50% ต่อปี

๐๒ มี.ค. ๒๐๐๙ ๑๖:๕๒

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารนครหลวงไทย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากลงตั้งแต่ 0.25-0.50% ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รายงานข่าวจาก ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีก 0.25% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี

SCIB ลดดอกเบี้ยเงินกู้และขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก

๑๐ ส.ค. ๒๐๐๗ ๑๑:๔๗

กรุงเทพฯ-10 ส.ค.-ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารนครหลวงไทย ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงอีกร้อยละ 0.125 ต่อปี และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำร้อยละ 0.25 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย