ธนาคารเพื่อการส่งออ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มูลค่า 350 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่ 'BBB

๐๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑๖:๑๖

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่า 350 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 5 ปี ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ EXIM (BBB /แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ 'BBB '

ฟิทช์ประกาศให้อันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่ 'BBB

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๔๐

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 5 ปี ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ EXIM (BBB /แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ 'BBB (EXP)' โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้