ธนาคารไทยพาณิชย์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กลยุทธ์วางแผนการเงินมุ่งสู่ความมั่งคั่งหลังถอดบทเรียนโควิด-19

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕ ๑๐:๔๗

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดสัมมนาออนไลน์ ให้กับลูกค้ากลุ่ม Wealth ในหัวข้อ ถอดบทเรียนโควิดก้าวผ่านพิษเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง โดยมี ดร. สาธิต ผ่องธัญญา ผู้อำนวยการอาวุโส Estate Planning and Family office ธนาคารไทยพาณิชย์ นายชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ นักแสดง ผู้กำกับและเจ้าของกิจการ และนายนิพพิชฌน์