ธนาคารไทยพาณิชย์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ธนาคารไทยพาณิชย์สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

๒๐ ธ.ค. ๒๐๒๒ ๑๓:๔๑

ธนาคารไทยพาณิชย์สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าเพิ่มเติมจากภาวะปกติโดยรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 39,000 ล้านบาท โดยเป็นการสำรองเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5% เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่องและภาครัฐเน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ