ธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 26 สาขาอาชีพ ภาคบริการ

๒๒ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๓:๓๑

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 26 สาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาพนักงานธุรการบริการ ระดับ 2 สำหรับของบริษัท ร่วมใจมอเตอร์เซลส์ จำกัด โดยมี นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 26/4(2)

๐๑ ก.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๐๖

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 26/4(2) วิทยาลัยเทคนิคเลย สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย โดยมีนางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย