ธีระพล ติรวศิน ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. ยื่นข้อเสนอภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาขยะของประเทศอย่างยั่งยืน

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๑:๐๗

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท.ยื่น 3 ข้อเสนอถึงรัฐบาล แก้ไขปัญหาขยะของประเทศ 57 ล้านตันอย่างยั่งยืน เน้นยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสร้างการยอมรับในชุมชน, การคัดเลือกเทคโนโลยีกำจัดขยะที่เหมาะสม