นพดล ศรีสินรุ่งเรือง ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: นิปปอนเพนต์มอบทุนการศึกษา

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๒๔

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-อาซาตซู นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2561 จำนวน 20 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี

ภาพข่าว: นิปปอนเพนต์ต้อนรับคณะศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๒๕

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-อาซาตซู นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ (กลาง) ให้การต้อนรับ นายทรงไท สังขเวทัย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: งานประจำปีสมาคมสหมิตรฯ

๑๓ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๐๑

กรุงเทพฯ-13 มี.ค.-อาซาตซู นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ (ที่ 2 จากขวา) และคณะผู้บริหาร ร่วมงาน ง่วนเซียว ปี 2561 ซึ่งสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นายธิพงศ์ เอื้อสุขเจริญชัย นายกสมาคมฯ (ที่ 3

ภาพข่าว: นิปปอนเพนต์มอบทองแทนคำขอบคุณ

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๔:๒๒

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.-อาซาตซู นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกทองคำให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุและพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน และแทนคำขอบคุณที่มุ่งมั่น

นิปปอนเพนต์ ลงนามความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนุนพัฒนาช่างสีรถยนต์ ขานรับไทยแลนด์ 4.0

๒๐ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๕๘

กรุงเทพฯ-20 พ.ย.-อาซาตซู บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์

ภาพข่าว: แอ็กซอลตา แนะนำผลิตภัณฑ์ในงาน การาจ อีควิปเมนท์ (Garage Equipment)

๐๙ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๙

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ภัสสร อิริยาภิชาติ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บุญทิพย์ จรีชัยโยธิน (ที่สองจากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นพดล ศรีสินรุ่งเรือง (ที่สามจากขวา)

ภาพข่าว: แอ็กซอลตา แนะนำผลิตภัณฑ์ในงาน การาจ อีควิปเมนท์ (Garage Equipment)

๐๘ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๐๔

กรุงเทพฯ-8 มี.ค.-ไอเดียเวิร์คส์คอมมิวนิเคชั่นส์ ภัสสร อิริยาภิชาติ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บุญทิพย์ จรีชัยโยธิน (ที่สองจากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นพดล ศรีสินรุ่งเรือง (ที่สามจากขวา)

ภาพข่าว: แอ็กซอลตา แสดงความยินดีในการแข่งขัน Toyota Skill Contest

๒๔ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๐๙:๓๐

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นพดล ศรีสินรุ่งเรือง (ที่สามจากขวา) ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกในโอกาส อดิศักดิ์ ศิริชัย (กลาง) ช่างซ่อมสีรถยนต์ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชนะเลิศการแข่งขัน