นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

นฤมล เร่งเครื่องเตรียมปั้นแรงงานไทยส่งออกจีน

๐๕ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๓๐

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลจีนมีนโยบายที่ต้องการแรงงานต่างชาติที่มีทักษะและมีความถนัดในเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่ ตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ 5 ปี เพื่อให้กลายเป็นประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม