นายทหารประทวน จำนวน ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

๐๘ ก.ค. ๒๐๐๔ ๐๙:๕๘

กรุงเทพฯ-8 ก.ค.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

๐๗ ก.ค. ๒๐๐๔ ๑๑:๑๘

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

๒๔ มิ.ย. ๒๐๐๔ ๑๓:๕๕

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

๑๘ มิ.ย. ๒๐๐๔ ๑๑:๐๓

กรุงเทพฯ-18 มิ.ย.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

กองทัพเรือจัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

๑๗ มิ.ย. ๒๐๐๔ ๑๒:๐๕

กรุงเทพฯ-17 มิ.ย.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

กองเรือยุทธการ รับสมัครทหารประจำการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี ๒๕๕๐

๐๙ พ.ย. ๒๐๐๖ ๑๐:๑๔

กรุงเทพฯ-9 พ.ย.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ กำหนดเปิดรับสมัครทหารประจำการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี ๒๕๕๐ จำนวน ๑๐๐ นาย โดยรับสมัครจากข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๙๐ นาย (นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑๐ นาย นายทหารประทวน จำนวน ๘๐ นาย)