นายศานิต ร่างน้อย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: TEAMG ปิดท้ายโรดโชว์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

๒๕ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๕๗

กรุงเทพฯ-25 มิ.ย.-เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (ที่ 7 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท นายศานิต ร่างน้อย (ที่ 5 จากขวา) รองประธานกรรมการบริษัทดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ (ที่ 6 จากขวา) กรรมการบริษัท นายวีระ สุธีโสภณ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการบริษัท นายชวลิต จันทรรัตน์ (ที่ 8 จากซ้าย)

ภาพข่าว: พิธีเปิดการนำเสนอผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ ๔ (๔th MOF Innovation Awards ๒๐๑๒)

๒๐ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๔๓

กรุงเทพฯ-20 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศานิต ร่างน้อย ประธานคณะกรรมการตัดสินประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ครั้งที่ ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ ๔ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔๐๑สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๘

ภาพข่าว: การประกวดผลงานนวัตกรรมรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 2

๑๕ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-15 ก.พ.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสมชาย พูลสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ( MoF Innovation Awards 2010 )รางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 2

ภาพข่าว: นำเสนอผลงาน MoF Innovation Awards 2009

๐๕ พ.ย. ๒๐๐๙ ๑๑:๐๗

กรุงเทพฯ-5 พ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศานิต ร่างน้อย อดีตอธิบดีกรมสรรพากร ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง ประจำปี 2552 MoF Innovation Awards 2009 ร่วมกับคณะกรรมการฯ ชมการนำเสนอผลงานประเภทกลุ่มบุคคล และรายบุคคล ณ

ภาพข่าว: MoF Innovation Awards 2009

๒๐ ต.ค. ๒๐๐๙ ๑๗:๒๔

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภชัย จงศิริ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( MoF Innovation Awards 2009 ) เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม

ไทยพาณิชย์แต่งตั้ง ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็นกรรมการธนาคาร

๐๓ มี.ค. ๒๐๐๙ ๑๖:๔๖

กรุงเทพฯ-3 มี.ค.-ธนาคารไทยพาณิชย์ คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ มีมติแต่งตั้ง ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร แทน นายศานิต ร่างน้อย ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ภาพข่าว: กรมสรรพากรจัดกิจกรรมจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี

๒๓ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๓:๓๙

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ร่วมโครงการ ชาวสรรพากรร่วมใจ เติมเต็มคุณภาพการศึกษาให้เด็กไทย โดยมอบ โต๊ะนักเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อสนับสนุน กิจกรรม จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมสรรพากร กับธนาคารกสิกรไทย

๑๙ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๔:๔๓

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการโอนเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอคืนภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมสรรพากร กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ณ ห้องประชุม 2 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 18

ภาพข่าว: กสิกรไทยรับโอนเงินภาษีฯ เข้าบัญชีเงินฝาก เป็นธนาคารแรก

๑๘ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๖:๓๒

กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-ธนาคารกสิกรไทย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้บริการโอนเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอคืนภาษีทางอิเล็กทรอนิสก์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงไทยลงนามให้บริการโอนเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑๗ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๖:๔๗

กรุงเทพฯ-17 ก.ย.-ธนาคารกรุงไทย นางศรีประภา พริ้งพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจภาครัฐ จะลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้บริการโอนเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอคืนภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กับนายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร ในวันที่ 18 กันยายน 2551

ภาพข่าว: จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี

๑๖ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๔:๕๓

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานรับมอบธงสัญลักษณ์ โครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคีจากกรมศุลกากรเพื่อจัดกิจกรรมในกรมสรรพากรระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2551 ซึ่งกรมสรรพากรมีกิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนบ้านปางสีดา

ภาพข่าว: พิธีมอบรายงานการศึกษาพร้อมงานวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร

๐๘ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๕:๓๕

กรุงเทพฯ-8 ก.ย.-กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีมอบรายงานการศึกษาพร้อมงานวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร โดยมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ร่วมกับกรมสรรพากร ณ ห้องประชุม 1 อาคารกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 5

ภาพข่าว: พิธีมอบโล่ที่ระลึกเกษียณอายุราชการ

๐๘ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๕:๒๙

กรุงเทพฯ-8 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยผู้เกษียณอายุราชการเข้ารับโล่ที่ระลึก อาทิ นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร นางพรรณี สถาวโรดม

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังมอบกระเช้าดอกไม้

๐๒ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๕:๑๑

กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง เดินทางมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 93 ณ อาคารกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 2

ภาพข่าว: ข้อตกลงที่เสริมเขี้ยวเล็บสรรพากรไทยและญี่ปุ่น (APA)บรรลุผลแล้ว

๒๗ ส.ค. ๒๐๐๘ ๑๐:๕๐

กรุงเทพฯ-27 ส.ค.-กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร และคณะเข้าเยี่ยม Mr.Michito Ishii อธิบดีกรมสรรพากรญี่ปุ่น และได้มีการ ลงนามการจัดทำข้อตกลงการกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้า (APA) ระหว่างกรมสรรพากรประเทศไทยและกรมสรรพากรประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22

ภาพข่าว: กรมสรรพากรไทยและญี่ปุ่นร่วมลงนามจัดทำข้อตกลงการกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้า

๒๗ ส.ค. ๒๐๐๘ ๑๐:๔๕

กรุงเทพฯ-27 ส.ค.-กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร และคณะ เข้าเยี่ยม Mr.Michito Ishii อธิบดีกรมสรรพากรญี่ปุ่น และได้มีการลงนามการจัดทำข้อตกลงการกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้า (APA) ระหว่างกรมสรรพากรประเทศไทยและกรมสรรพากรประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22

ภาพข่าว: พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล 93 ปี กรมสรรพากร

๑๓ ส.ค. ๒๐๐๘ ๑๕:๐๓

กรุงเทพฯ-13 ส.ค.-กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระอุเทนดีดพิณวัตถุมงคลกรมสรรพากร เนื่องในโอกาสครบรอบ 93 ปี กรมสรรพากรในวันที่ 2 กันยายน 2551 โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจุดเทียนชัยและนั่งปรกเอกอธิษฐานจิต

ภาพข่าว: คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ศึกษาดูงานกรมสรรพากร

๐๘ ส.ค. ๒๐๐๘ ๐๙:๔๒

กรุงเทพฯ-8 ส.ค.-กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมสรรพากร ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและกระจายอำนาจในคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ

ภาพข่าว: กิจกรรมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เพชรบุรี

๐๖ ส.ค. ๒๐๐๘ ๑๕:๔๓

กรุงเทพฯ-6 ส.ค.-กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1,993 ต้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 93 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพข่าว: ชาวสรรพากรร่วมใจ เติมเต็มคุณภาพการศึกษาให้เด็กไทย จ.อุบลราชธานี

๒๙ ก.ค. ๒๐๐๘ ๐๘:๔๖

กรุงเทพฯ-29 ก.ค.-กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะ มอบทุนอาหารกลางวัน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ตามโครงการชาวสรรพากรร่วมใจ เติมเต็มคุณภาพการศึกษาให้เด็กไทย รวมทั้งจัดกิจกรรมตัดผมฟรีกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ภาพข่าว: ความร่วมมือกรมสรรพากรกับ JICA

๒๗ มิ.ย. ๒๐๐๘ ๑๒:๓๓

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับMr.Muramatsu Yosuke ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมสรรพากรญี่ปุ่น และ Mr.Masugi Noriharu ผู้แทนองค์กร JICA ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรไทยกับองค์กร JICA

ภาพข่าว: ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมกันแก้ไขประมวลรัษฎากร

๒๖ มิ.ย. ๒๐๐๘ ๑๖:๔๖

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในงานสัมมนาในหัวข้อ ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมกันแก้ไขประมวลรัษฎากร โดยมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ร่วมกับ ศูนย์วิจัยกฎหมายและพัฒนา

ภาพข่าว: คณะกรรมการตรวจสอบประจำกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมกรมสรรพากร

๑๘ มิ.ย. ๒๐๐๘ ๑๐:๐๐

กรุงเทพฯ-18 มิ.ย.-กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร และผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพากรให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับนายสมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง พร้อมคณะกรรมการฯที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมสรรพากร

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพากรร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเงินฯ วุฒิสภา

๑๑ มิ.ย. ๒๐๐๘ ๑๗:๓๘

กรุงเทพฯ-11 มิ.ย.-กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพากร ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดเก็บภาษี ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 2 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 11

ภาพข่าว: งานพิธีกดพิมพ์นำฤกษ์วัตถุมงคล 93 ปี กรมสรรพากร

๐๔ มิ.ย. ๒๐๐๘ ๑๖:๐๘

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ร่วมงานพิธีกดพิมพ์นำฤกษ์วัตถุมงคลกรมสรรพากร ในส่วนของผู้นับถือพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 93 ปี โดยเหรียญชุดดังกล่าวจะนำเข้าพิธีพุทธาภิเษกช่วงต้นเดือนสิงหาคมศกนี้ ณ ห้องประชุม 1

ภาพข่าว: กรมสรรพากรภูฏานศึกษาดูงานกรมสรรพากรไทย

๐๓ มิ.ย. ๒๐๐๘ ๑๒:๔๔

กรุงเทพฯ-3 มิ.ย.-กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สรรพากรจากประเทศภูฏาน ที่มาศึกษาดูงานกรมสรรพากร ณ กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน

ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

๒๕ เม.ย. ๒๐๐๘ ๑๖:๔๒

กรุงเทพฯ-25 เม.ย.-เอ็กโก กรุ๊ป บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป นำโดย นายศานิต ร่างน้อย (แถวนั่ง-กลาง) ประธานกรรมการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท

ภาพข่าว: กิจกรรมภาคฤดูร้อนสำหรับบุตรของข้าราชการและลูกจ้างสรรพากร

๑๗ มี.ค. ๒๐๐๘ ๑๕:๒๙

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมภาคฤดูร้อน สำหรับบุตรของข้าราชการและลูกจ้างสรรพากร ซึ่งได้มีกิจกรรม วาดภาพสีน้ำ เทควันโด และคณิตศาสตร์ โดยมี บุตร-ธิดา