นารถนารี รัฐปัตย์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

SME D Bank ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี เยี่ยมชมกิจการลูกค้ากองทุนประชารัฐ 'โซดา พริ้นติ้ง และ 'สยามวรดา 59 หนุนธุรกิจเติบโตในยุค New

๒๘ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๑:๔๐

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธพว. รวมถึง คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และ ธพว. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมกิจการ