นิยม สองแก้ว ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กสร. ติวเข้มที่ปรึกษามาตรฐานแรงงาน พร้อมให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการสู่เวทีโลก

๒๘ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๔๔

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของที่ปรึกษามาตรฐานแรงงาน ติวเข้มที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน มุ่งแข่งขันในเวทีการค้าโลกนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่า

กสร. ห่วงใยลูกจ้างช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานในปีใหม่นี้

๒๘ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๙

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ห่วงใยลูกจ้างช่วงเทศกาลปีใหม่ ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่พร้อมกำหนดชั่วโมงทำงานลูกจ้างสำหรับงานขนส่งทางบกนายนิยม สองแก้ว

กสร. ปรับ Mindset ข้าราชการ จิตสำราญสู่งานสัมฤทธิ์

๒๓ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๕๑

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จิตสำราญสู่งานสัมฤทธิ์ ปั้นข้าราชการกรมสู่การเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนด้วยจิตบริการที่ดี และปรับทัศนคติเชิงบวกสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นสุขด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรมนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมกับ NGOs ยกระดับการคุ้มครองแรงงาน ขจัดปัญหาค้ามนุษย์ ปลดล็อค Tier 2 Watch list

๒๒ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๒๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จัดอบรมโครงการสานสัมพันธภาพการทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงาน รุ่นที่ 2 ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย แก้ปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพนายนิยม สองแก้ว

กสร. ประกาศเจตจำนง ยึดหลักสุจริต ต้านคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

๒๑ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๕

ผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมเพื่อประเทศชาติและประชาชน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ติวเข้มข้าราชการสู่ผู้นำยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพภาครัฐเพื่อประชาชน

๒๐ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๒๗

กสร. จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพผู้นำยุคใหม่ เตรียมความพร้อมข้าราชการสู่การเป็นผู้นำมืออาชีพ มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ในการทำงานเพื่อประชาชนและส่วนรวมนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า

กสร. ลุยปั้นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย สร้างบรรทัดฐานใหม่ด้านแรงงาน

๐๘ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๒:๕๕

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย สร้างบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงาน สถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างมีจริยธรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลกนายนิยม สองแก้ว

กสร. ติวเข้มสถานประกอบกิจการ หวังลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ สร้างระบบการจัดการสารเคมีอันตราย

๒๕ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบกิจการ เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามกฎหมาย และระบบการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุนายนิยม สองแก้ว

ก.แรงงาน สร้างแรงบันดาลใจ จัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หยุดการสูญเสีย

๑๒ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๘

กระทรวงแรงงานจัดงาน 12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย มอบ 2 รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียนนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน