นิรมาณ ไหลสาธิต ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมขับเคลื่อน 'การธนาคารเพื่อความยั่งยืน ตอกย้ำจุดยืน เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน

๓๑ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๑๑

กรุงเทพฯ-31 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) และนางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่(ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) (ที่ 2 จากขวา)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน Greater Mekong Investment Forum 'Euromoney Conferences Investment Forum

๐๕ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๑๐

กรุงเทพฯ-5 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายสุวัชชัย ทรงวานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: บี.กริม เพาเวอร์ ฉลองความสำเร็จจำหน่ายหุ้นกู้ มูลค่า 5,500 ล้านบาท

๑๓ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๑

กรุงเทพฯ-13 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจพลังงาน (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน (ขวาสุด)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนสินเชื่อ บี.กริม ยันฮี โซล่า เพาเวอร์

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๐:๕๐

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-บีกริม เพาเวอร์ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ทันตแพทย์หญิงลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยันฮี โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ลงนามร่วมกับ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนสินเชื่อ บี.กริม ยันฮี โซล่า เพาเวอร์ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

๐๙ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๓๘

กรุงเทพฯ-9 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (กลาง) นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสนับสนุนเงิน 5 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

๐๓ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๔:๕๙

กรุงเทพฯ-3 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ผ่านนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ที่ 2 จากขวา)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ เชิญลูกค้าร่วมจัดกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักงาน มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๖:๕๖

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) และนางสาวจิรนา โอสถศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มลูกค้าสตรีเจ้าของกิจการ ในโอกาสให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม Workshop

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมรับรางวัลและแสดงความยินดีกับ ไฟฟ้าหงสา เครือยูโรมันนี่ยกย่องเป็น Project Finance Deals of the Year

๒๑ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๒๑

กรุงเทพฯ-21 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) และนางสาวนิธาวดี ลิมโปดม ผู้จัดการธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัลในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินโครงการฯ และแสดงความยินดีกับนายนพพล มิลินทางกูร

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ อนุมัติสินเชื่อบัวหลวงกรีน สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1 เมกะวัตต์

๒๘ ก.ย. ๒๐๑๐ ๑๐:๔๓

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) และนางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาร่วมกับ นายสมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธาน บริษัท

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน Euromoney Conference พร้อมจัดสัมมนาย่อย Challenges and Opportunities in Thailands Energy

๒๐ พ.ค. ๒๐๐๘ ๑๑:๑๘

กรุงเทพฯ-20 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการธุรกิจพลังงาน (ขวาสุด) วิทยากรสัมมนา และนายปิยะ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด (ซ้ายสุด) ผู้ดำเนินรายการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ร่วมให้การสนับสนุนหลักการจัดงาน