นุชนาถ แก้วน่วม ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

MBK SPIRIT ร่วมสร้างรอยยิ้มให้ผู้พิการทางสายตา จัดโครงการ อาสาทำดี ปันน้ำใจสู่สังคม ปฏิทินเก่าเราขอ ปีที่

๐๕ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๕๕

จิตอาสา MBK SPIRIT นำโดย นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) นางสาวนุชนาถ แก้วน่วม ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) และ