น้ำตาลขอนแก่น ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

วว. นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย บริษัทน้ำตาลขอนแก่นฯ

๑๒ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๕๔

กรุงเทพฯ-12 ธ.ค.-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายจำรูญ ชินธรรมนิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น

ทิสโก้ร่วมเปิดตัว โครงการลงทุนสุนทาน ครั้งแรกในไทย

๒๒ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๕๖

กรุงเทพฯ-22 ก.ค.-ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป นำโดย อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (ที่ 4 จากขวา) และ อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ บลจ.ทิสโก้(ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ (ขวาสุด) และอีก 5

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท บ. น้ำตาลขอนแก่น ที่ระดับ

๑๗ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๓๔

กรุงเทพฯ-17 ก.ย.-ทริสเรทติ้ง ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)ที่ระดับ A พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ A เช่นกัน โดยแนวโน้มยังคง Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน บ. น้ำตาลขอนแก่น ที่ ระดับ A และจัดอันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทที่ระดับ

๒๘ ก.ค. ๒๐๑๔ ๐๙:๓๐

กรุงเทพฯ-28 ก.ค.-ทริสเรทติ้ง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ A พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ A เช่นกัน

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท บ. น้ำตาลขอนแก่น ที่ระดับ A/Stable

๒๒ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๓๔

กรุงเทพฯ-22 เม.ย.-ทริสเรทติ้ง ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ A พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ A เช่นกัน โดยแนวโน้มยังคง Stable หรือ คงที่ ทั้งนี้

ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่มีประกัน บ. น้ำตาลขอนแก่น เป็น A จาก A-และคงแนวโน้ม Stable

๑๓ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๗:๒๕

กรุงเทพฯ-13 พ.ย.-ทริสเรทติ้ง ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ A จากเดิมที่ระดับ A- โดยแนวโน้มยังคง Stable หรือ คงที่ สืบเนื่องจากสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ที่อำเภอบ่อพลอย

ชูเคร เขาใหญ่ คอนโดมิเนียมแนวคิดเรียงร้อยผืนป่าและขุนเขาผสมผสานได้อย่างลงตัว

๒๔ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๗:๐๗

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-อเกต คอมมิวนิเคชั่น คอนโดมิเนียมโครงการ ชูเคร เขาใหญ่ เป็นโครงการที่เกิดจากการขยายไลน์ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือเคเอสแอล กรุ๊ป โดยได้จัดตั้งบริษัท ชูเคร แอสเสท จำกัด ขึ้น เพื่อดูแลกลุ่มธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มผู้บริหาร KSL เปิดตัวบริษัท ชูเคร แอสเสท จำกัด พัฒนาอสังหาบนเขาใหญ่

๐๗ พ.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๔๐

กรุงเทพฯ-7 พ.ค.-อเกต คอมมิวนิเคชั่น กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ เคเอสแอลกรุ๊ป ผู้ผลิตน้ำตาล และพลังงานทดแทนรายใหญ่ของประเทศเปิดตัวบริษัท ชูเคร แอสเสท จำกัด (Sucre Asset) ขยายไลน์ธุรกิจหันทำอสังหาฯ เปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการแรกที่เขาใหญ่ ภายใต้ชื่อ ชูเคร เขาใหญ่

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท บ. น้ำตาลขอนแก่น ที่ระดับ A-/Stable

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๒ ๑๗:๓๔

กรุงเทพฯ-23 พ.ย.-ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตหู้นกู้ไม่มีประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ A- พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ A- เช่นกัน โดยแนวโน้มยังคง Stable หรือ

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร ตราสารหนี้ บ. น้ำตาลขอนแก่น ที่ A-/Stable

๐๕ ต.ค. ๒๐๑๒ ๑๓:๐๙

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ A- ด้วยแนวโน้ม Stable หรือ คงที่ โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานของบริษัทในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย

ทีมิลล์เดินหน้าขยายการลงทุน เตรียมขึ้นแท่นผู้ผลิตแป้งสาลีรายใหญ่ของไทย

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๖:๕๓

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น ทีมิลล์ ผู้ผลิตแป้งสาลีคุณภาพของไทยในเครือบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)เตรียมลงทุนครั้งใหญ่ อัดงบ 600 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีกเท่าตัวเพื่อขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตแป้งสาลีรายใหญ่ 1 ใน 3 ของไทย

ภาพข่าว: กสิกรไทย ปล่อยกู้น้ำตาลขอนแก่น 2,150 ล้านบาท

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๒ ๑๒:๕๙

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-ธนาคารกสิกรไทย นายกฤษฎา ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และนายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อ จำนวน 2,150 ล้านบาท เพื่อใช้ก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ที่จังหวัดเลย

ภาพข่าว: แสดงความยินดีแด่ พล.ต.ท.น.พ. พีระพงศ์ ดามาพงศ์

๑๘ ม.ค. ๒๐๑๒ ๑๐:๑๔

กรุงเทพฯ-18 ม.ค.-โรงแรมสวิสโฮเต็ล นายเลิศปาร์ค กลุ่มเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล รุ่น 2510 จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ พล.ต.ท.น.พ. พีระพงศ์ ดามาพงศ์ ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล นายเลิศปาร์ค กลุ่มเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล รุ่น 2510 นำโดย นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท บ. น้ำตาลขอนแก่น ที่ระดับ A-

๑๕ ธ.ค. ๒๐๑๑ ๑๔:๔๗

กรุงเทพฯ-15 ธ.ค.-ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศผลอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาทของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ A- พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ A- ด้วยแนวโน้ม Stable หรือ คงที่ เช่นกัน

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้เดิม และจัดอันดับหุ้นกู้ใหม่วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท บ. น้ำตาลขอนแก่น ที่ระดับ A- แนวโน้ม

๓๐ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๖:๑๕

กรุงเทพฯ-30 พ.ย.-ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ A- พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับA- เช่นกัน โดยแนวโน้มยังคง Stable หรือ คงที่

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่มีประกัน บ. น้ำตาลขอนแก่น ที่ A- แนวโน้ม Stable

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๒๕

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศผลการทบทวนอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ A- ด้วยแนวโน้ม Stable หรือ คงที่ โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานของบริษัทในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกัน บ. น้ำตาลขอนแก่น ที่ A-/Stable

๐๙ ก.ย. ๒๐๑๐ ๐๘:๓๐

กรุงเทพฯ-9 ก.ย.-ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ A- ด้วยแนวโน้ม Stable หรือ คงที่ โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานของบริษัทในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย

ภาพข่าว: ตลท. ร่วมแสดงความยินดี บมจ. น้ำตาลขอนแก่น เปิดโรงงานที่ประเทศกัมพูชา

๒๙ ม.ค. ๒๐๑๐ ๑๔:๐๖

กรุงเทพฯ-29 ม.ค.-ตลท. ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีแก่จำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL ในพิธีเปิดโรงงานน้ำตาลอย่างเป็นทางการของ บริษัท เกาะกงชูการ์อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม KSL

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ อนุมัติสินเชื่อกิจการใน กลุ่มน้ำตาลขอนแก่น

๑๑ พ.ย. ๒๐๐๙ ๑๕:๑๕

กรุงเทพฯ-11 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ อนุมัติสินเชื่อกิจการใน กลุ่มน้ำตาลขอนแก่น สนับสนุน 3 โครงการใหญ่ วงเงินรวม 8,134 ล้านบาท นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 6 จากขวา) นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4

ธนาคารกรุงเทพ อนุมัติสินเชื่อกิจการใน กลุ่มน้ำตาลขอนแก่น สนับสนุน 3 โครงการใหญ่ วงเงินรวม 8,134 ล้านบาท

๑๑ พ.ย. ๒๐๐๙ ๑๕:๐๔

กรุงเทพฯ-11 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนสินเชื่อแก่กิจการในกลุ่มน้ำตาลขอนแก่น หรือ กลุ่มเคเอสแอล วงเงินรวมจำนวน 8,134 ล้านบาท เพื่อลงทุนใน 3 โครงการใหญ่ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย โครงการย้ายและขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย

ภาพข่าว: KSL Group ร่วมปล่อยพันธุ์เต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ

๒๙ ก.ย. ๒๐๐๙ ๐๙:๑๗

กรุงเทพฯ-29 ก.ย.-KSL เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท KSL ได้แก่ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น และบริษัทย่อย บจก.ราชาชูรส บจก.ราชาเซรามิค บจก.อ่อนนุชก่อสร้าง และบริษัทในเครือ ร่วมทำกิจกรรมเพิ่มผลผลิต 5ส KSL Group ร่วมปล่อยพันธุ์เต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกัน บ. น้ำตาลขอนแก่น ที่ A-/Stable

๑๙ ส.ค. ๒๐๐๙ ๐๖:๐๐

กรุงเทพฯ-19 ส.ค.-ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ A- ด้วยแนวโน้ม Stable หรือ คงที่ โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานของบริษัทในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย

KSL ร่วมโครงการปลูกป่าของชุมชนบ้านโคกใหญ่

๑๘ มิ.ย. ๒๐๐๙ ๑๐:๓๘

กรุงเทพฯ-18 มิ.ย.-น้ำตาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา บมจ.น้ำตาลขอนแก่น และ บจก.ขอนแก่นแอลกอฮอล์ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่าของชุมชนบ้านโคกใหญ่ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าว ซึ่งมีหน่วยงานราชการ ครู-นักเรียน

รายชื่อหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 Index

๑๗ มิ.ย. ๒๐๐๙ ๐๘:๒๓

กรุงเทพฯ-17 มิ.ย.-ตลท. รายชื่อหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 Index สำหรับการคำนวณค่าดัชนีระหว่าง 1 ก.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2552 ลำดับ หมวดธุรกิจ ชื่อหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1 ธุรกิจการเกษตร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF 2 อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท

รายชื่อหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการคำนวณดัชนี SET100 Index

๑๗ มิ.ย. ๒๐๐๙ ๐๘:๔๙

กรุงเทพฯ-17 มิ.ย.-ตลท. รายชื่อหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการคำนวณดัชนี SET100 Index สำหรับการคำนวณค่าดัชนีระหว่าง 1 ก.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2552 ลำดับ หมวดธุรกิจ ชื่อหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1 ธุรกิจการเกษตร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF 2 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด

ภาพข่าว: น้ำตาลท่ามะกา มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม จ.กาญจนบุรี

๑๕ มิ.ย. ๒๐๐๙ ๑๕:๒๑

กรุงเทพฯ-15 มิ.ย.-น้ำตาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา คุณสุพัฒพงษ์ อริยสัจจเวคิน ผู้จัดการฝ่ายไร่ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด (บริษัทย่อย บมจ.น้ำตาลขอนแก่น) เป็นตัวแทนบริษัทฯ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยได้มอบทุนการศึกษา 5 ทุน

ภาพข่าว: KSL ทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้างอุโปสถวัดทิพย์วารีวิหาญ

๐๘ มิ.ย. ๒๐๐๙ ๑๔:๔๒

กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-น้ำตาลขอนแก่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) และ บริษัทในกลุ่ม KSL ได้ให้เกียรติไปร่วม งานทอดผ้าป่าสามัคคี กลุ่ม KSL

ภาพข่าว: KSL รวมใจปลูกป่าชายเลน

๑๔ ต.ค. ๒๐๐๘ ๑๓:๓๘

กรุงเทพฯ-14 ต.ค.-น้ำตาลขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ต.ค. 2551 ที่ผ่านมา คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ของ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น และ บริษัทในกลุ่ม KSL ได้ให้เกียรติเดินทางไปร่วมกิจกรรมของโครงการ KSL รวมใจปลูกป่าชายเลน ณ