บัณฑิต สะเพียรชัย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Energy Reimagined: นวัตกรรมพลังงานทดแทนในยุคดิจิทัล ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 โดยมี พลโท วิโรจน์ เกิดแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ที่ 3 จากซ้าย) ให้การต้อ

บรรยายพิเศษ

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ ๑๕:๕๖
นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และประธานนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 และคณะ ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ

ถวายพระพร

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๔ ๑๐:๔๓
 นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ตามโครงการ งดให้ เพื่อให้ ให้กับ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อร่วมสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ณ ตึกอำนวยการ สจล. ทั้งนี้ บีซีพีจี ได้ดำเนินโครงการ งดให้ เพื่อให้ ผ่านแนวคิด งดจัดทำของขวัญปีใหม่ เพื่อนำเงินไปสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม ในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้ง

บีซีพีจี งดให้ เพื่อให้

๒๖ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๕:๐๗
กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-บีซีพีจี นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) นำทีมเปิดแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อลงทุนในโครงการสำคัญที่น่าสนใจ และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า พร้อมเปิดแผนการบริหารจัดการลดผลกระทบด้าน Dilution ในระยะสั้น โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ในงานแถลงข่าว การเพิ่มทุนหมื่นล้าน กับความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์ 5 ป

บีซีพีจี เติบโตยั่งยืน

๒๘ ส.ค. ๒๐๒๐ ๑๔:๐๕