บีซีพีจี ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์และการลงทุน ผู้แทน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ตามโครงการ งดให้ เพื่อให้ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อร่วมสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ อำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์และป

บีซีพีจี งดให้ เพื่อให้

๒๔ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๑๘