บุญนาค โมกข์มงคลกุล ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ดานิลี่ รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน

๒๒ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๑๒

ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดานิลี่ จำกัด เข้ารับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม Thailand Energy Awards 2021 โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy

ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดานิลี่ จำกัด จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Factory Sandbox

๒๖ ต.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๘

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดานิลี่ จำกัด จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Factory Sandbox จังหวัดระยอง โดยทำการบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย

ดานิลี่ ยืนหยัดสนับสนุน มจธ. ในโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง

๐๙ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๗:๐๙

กรุงเทพฯ-9 พ.ย.-ดานิลี่ ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด รับมอบโล่จาก รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 5

ภาพข่าว: ดานิลี่ ร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ กนอ. ประจำปี 2561

๑๘ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๔๙

กรุงเทพฯ-18 ต.ค.-ดานิลี่ ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด มอบหมายให้นายกตัญญู โกมุทมาศ ผู้จัดการสำนักกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์ นำเงินจำนวน 5,000 บาท ร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ดานิลี่ ประเทศไทย ผงาด รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 3 ปีซ้อน

๒๕ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๔๘

กรุงเทพฯ-25 ส.ค.-ดานิลี่ ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทการเพิ่มผลผลิต จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัท ดานิลี่ จำกัด

ภาพข่าว: ดานิลี่ สนับสนุน ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๒๑

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-ดานิลี่ ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก (คนที่ 1 จากขวา) ได้เข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดานิลี่

ดานิลี่ โรงงานดีเด่น รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว)

๒๔ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๒:๑๐

กรุงเทพฯ-24 ก.พ.-ดานิลี่ ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด เห็นชอบมอบหมายให้ นายกตัญญู โกมุทมาศ ผอ. สำนักกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์ รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) จากนางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) กนอ.

ภาพข่าว: ดานิลี่ รับเกียรติบัตร ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ปีะจำปี 2559 เป็นอย่างดี

๐๙ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๖:๑๑

กรุงเทพฯ-9 ก.พ.-ดานิลี่ ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด มอบหมายให้ นายกตัญญู โกมุทมาศ ผอ. สำนักกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์ เข้ารับมอบเกียรติบัตร จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ เพื่อแสดงว่า บริษัท ดานิลี่ จำกัด

ภาพข่าว: หน. ภาควิชาวิศวกรรมการวัดกุม สลจ. สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารดานิลี่

๐๕ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๐๘

กรุงเทพฯ-5 ม.ค.-ดานิลี่ ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมการวัดกุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ในโอกาสเข้าพบสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร 3 บริษัท ดานิลี่ จำกัด

ภาพข่าว: ดานิลี่ ยืนยัน ร่วม มจธ. สนับสนุนโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ

๒๑ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๐๘:๔๕

กรุงเทพฯ-21 ธ.ค.-ดานิลี่ ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด ได้รับเกียรติ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ

ดานิลี่ 1 ใน 19 องค์กรชั้นนำ ร่วมกับ มจพ. ป้อนครูช่างขั้นสูง สู่ตลาดอุตสาหกรรม

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๔๒

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-ดานิลี่ ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด เป็น 1 ใน 19 หน่วยงานเอกชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน (Thai-German Highly Skilled

ภาพข่าว: ดานิลี่ ซื้อข้าวช่วยชาวนาไทย

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๒๖

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-ดานิลี่ ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด มอบหมาย นายกตัญญู โกมุทมาศ ผอ. ฝ่ายกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์ ซื้อข้าวช่วยชาวนาไทย จำนวน 1 ตัน ผ่านโครงการ อุตสาหกรรมรวมใจช่วยชาวนาไทยขายข้าว ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายเสริมพงศ์ สุขโข วิศวกร 8

ภาพข่าว: ดานิลี่มอบทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. เกษตร วิทยาเขตศรีราชา

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๔๑

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-ดานิลี่ ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด มอบหมายให้นายกตัญญู โกมุทมาศ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 30,000.- บาท โดย ผศ.ดร. สุภัทรชัย ชมพันธุ์

ภาพข่าว: ผงาด ! ดานิลี่ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น รางวัลที่ 2 ในรอบ 2 ปี

๒๙ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๑

กรุงเทพฯ-29 ก.ค.-ดานิลี่ ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเหล็กเข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2

ภาพข่าว: ดานิลี่มอบทุนการศึกษาและวิจัย

๒๙ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๒๙

กรุงเทพฯ-29 ธ.ค.-พีเพิลมีเดีย ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย) มอบทุนการศึกษาและวิจัย จำนวน 3 ล้านบาท ให้กับภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ผู้รับมอบ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิรัส พัชรเศวต

ภาพข่าว: ดานิลี่ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย แก่ มจธ.

๒๘ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๓๙

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย จำนวน 10 ล้านบาท จาก ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ดานิลี่

ภาพข่าว: บริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ ผู้นำด้านเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก รับ 3 มาตรฐานรวดจาก BV

๐๕ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๐:๐๐

กรุงเทพฯ-5 ก.พ.-บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น Mr.Giacomo Mareschi Danieli, Chief Executive Officer และ ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล Chief Executive Officer บริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบการรับรองระบบมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ การจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ISO

ภาพข่าว: ผุดโครงการยักษ์ Green Mill Project

๐๕ ก.ค. ๒๐๑๐ ๑๔:๔๙

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-IR network นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยักษ์ Green Mill Project อย่างเป็นทางการ ร่วมกับ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ หรือ MILL และ นายบุญนาค