บุญส่ง ไข่เกษ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: แถลงข่าววันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๓๔

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-กรมอนามัย แถลงข่าววันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย : นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวการประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร