บุญเกิด ภานนท์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: อำพลฟูดส์ ร่วมกับ กสอ.จัดตั้งโครงการ เครือข่ายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ช่วยชาวนาซื้อข้าว

๐๑ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๕๙

กรุงเทพฯ-1 ธ.ค.-อำพลฟูดส์ ร่วมมือช่วยชาวนา ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท อำพลฟูดส์ และ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดตั้งโครงการ เครือข่ายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ช่วยชาวนาซื้อข้าว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์ที่ราคาข้าวตกต่ำ