บุรินทร์ ศรีสมถวิล ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกวางสี

๐๕ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๙

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การต้อนรับ Ms.Zhu Guiling Chairman of Guangxi University of Foreign Languages และคณะผู้บริหาร ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการและแลกเปลี่ยน

ม.หอการค้าไทย เชื่อมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยไทย-จีน

๑๓ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๓๒

กรุงเทพฯ-13 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ พร้อมด้วย รศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล ผู้ช่วยอธิการบดี ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi University of Foreign Languages