ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

วศ.อว. ดึงผู้เชี่ยวชาญ บ.บางจาก คอปอเรชั่นฯ ให้ความรู้ บทบาทองค์กรภาครัฐ กับการเรียนรู้และปรับตัวต่อสถานการณ์ภาวะโลกร้อน

๒๔ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๓๓

23 ธันวาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดกิจกรรม สนทนาประสา วศ.ครั้งที่ 212 เรื่อง บทบาทองค์กรภาครัฐ กับการเรียนรู้และปรับตัวต่อสถานการณ์ภาวะโลกร้อน โดย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. อว. ขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB)ในสถาบันการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

๒๒ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๒๙

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดงานสัมมนา โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting และ Facebook Live

วศ. ประชุมร่วม วช. หารือ MOU เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย

๑๒ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๕๘

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอัครเมธี กรมวิทยาศาสตร์บริการ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานฯ และคณะ

วศ.อว.จัดสัมมนาฯเสริมแกร่ง NQI ต่อยอดข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างคุณภาพของประเทศ

๑๕ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๐๐

วันที่ 15 กันยายน 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) ด้านวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล

วศ.มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

๐๘ ก.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๒๐

วันที่ 7 กันยายน 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานนวัตกรรม

วศ. พัฒนาเครื่องมือทดสอบชุด PAPRพร้อมให้บริการทดสอบประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตไทยพัฒนาชุด PAPR

๑๙ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๐๐

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้ออย่างอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสุทธิ์ หรือ ชุด

ปลัด อว. นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยฉีดวัคซีนถาวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๑๕ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๒๕

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อว. อาทิ ดร. นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

วศ.ร่วมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามของ อว. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ศูนย์บางคล้า) จ.ฉะเชิงเทรา

๒๙ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๗

วันที่ 29 เมษายน 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ ร่วมคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามของ อว. และร่วมรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยและจังหวัด นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

อธิบดี วศ. นำทีมนักวิทย์เยี่ยมชม Lab คณะสัตวแพทย์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

๒๙ มี.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๙

อธิบดี วศ. นำทีมนักวิทย์เยี่ยมชม Lab คณะสัตวแพทย์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ หวังร่วมมือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สร้างความเชื่อมั่นในภูมิภาคนพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์

วศ. เป็นห้องปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เร่งปรับบทบาทรองรับภารกิจบริการทางวิทยาศาสตร์ให้รวดเร็วและมีคุณภาพ

๐๔ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๐

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานแถลงข่าวการประกาศกฎกระทรวง อว. ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวภายใต้โครงสร้างใหม่ของ อว.

ราชกิจจานุเบกษาคลอดกฎกระทรวง อว.ให้ วศ. เป็นหน่วยบริการทางวิทยาศาสตร์และสถานปฏิบัติงานกลางทาง ว. และ ท.

๐๓ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๐๔

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยถึงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พ.ศ.2564 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564

วศ. แนะคนไทยบริโภค ถั่งเช่า อย่างไรให้ปลอดภัย พร้อมให้บริการทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและโลหะหนัก

๑๖ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๕:๓๙

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดเผยเกี่ยวกับเทรนด์คนรักสุขภาพในปัจจุบัน โดยเฉพาะความนิยมการรับประทาน ถั่งเช่า ซึ่งเชื่อกันว่ามีคุณประโยชน์สำคัญในการมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ต้านมะเร็ง

วศ. ให้บริการทดสอบสารฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์กว่า 825 ตัวอย่าง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต้นปี 2563 - มกราคม

๑๕ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๐

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่าจากการสถานการณ์ วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชื้อในปริมาณที่สูงและเพิ่มมากขึ้น

วศ.หน่วยตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์เสื้อกาวน์ทางการแพทย์ ชุดคลุมและผ้าสำหรับชุดปฏิบัติทางการแพทย์

๑๕ ก.พ. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๗

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดเผยว่าในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมามีความต้องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์สูงมาก โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ต้องคำนึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

อว.วศ. ห่วงใยคนกรุงฯ เก็บน้ำประปาตรวจพิสูจน์พบเกินมาตรฐานแนะวิธีกำจัดความเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

๑๐ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๓:๓๑

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดเผยว่า ช่วงเดือนมกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน พบว่า คนกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลประสบภาวะน้ำประปาเค็ม สร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องบริโภคน้ำประปาโดยไม่ผ่านเครื่องกรองน้ำ

วศ. จับมือ สทน. ขยายขอบข่ายความมือด้านการวิจัยและพัฒนาตอบโจทย์ความต้องการขอประเทศ

๐๕ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๗

5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม คณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำโดย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมหารือร่วมกับ รศ. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (สทน.) และคณะ

วศ. พร้อมส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับสำนักงานเขตพระนคร และพื้นที่ควบคุม 5 จังหวัด บริการบุคลากรทางการแพทย์และประชาชาชน

๒๘ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๑

วันที่ 28 มกราคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมทำพิธีส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสูตร วศ. จำนวน 5,000 ขวด

กระทรวง อว. โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่ง 2 รุ่น สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19

๑๘ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๖

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกแรกเมื่อปลายปี 2562 จนถึงการระบาดอีกครั้งในรอบ 2 ตั้งแต่ช่วยปลายเดือนธันวาคม 2563

วศ. เปิดห้อง Lab ต้อนรับกรมทรัพยากรธรณี

๑๔ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๐๔

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับห้องการวิเคราะห์ ทดสอบ การพัฒนาบุคลากรด้านการรับรองมาตรฐาน

อว.โดย วศ. เปิดห้อง Lab ต้อนรับกรมทรัพยากรธรณี หวังสร้าง Network การพัฒนาบุคลากรและต่อยอดห้องปฏิบัติการในอนาคต

๑๓ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๔๐

12 มกราคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) พร้อมคณะ