ปตท.สผ. ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ปตท.สผ. คว้า 4 รางวัลจาก The Asset ESG Corporate Awards 2020

๐๕ ก.พ. ๒๕๖๔ ๐๙:๔๒

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. ได้รับ 4 รางวัลจากงาน The Asset ESG Corporate Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดย The Asset นิตยสารด้านการเงินการลงทุนชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย โดยรางวัลที่ ปตท.สผ.ได้รับ ได้แก่ รางวัล ESG Corporate Platinum

ปตท.สผ. ยังคงผลิตก๊าซธรรมชาติในเมียนมาได้ตามปกติ

๐๒ ก.พ. ๒๕๖๔ ๐๙:๐๖

จากเหตุการณ์สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.) สำนักงานย่างกุ้ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ยังคงดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติจากโครงการซอติก้า

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จาก CGR 2020 และ ASEAN CG Scorecard

๒๘ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๑๑:๒๕

ริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โดยได้รับการประเมินในระดับ 5 สัญลักษณ์ หรือ ดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 (CGR 2020)