ปตท. ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ฟิทช์คงอันดับเครดิต ปตท. ที่ระดับ 'BBB '/'AAA(tha)' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพและแก้ไขข้อผิดพลาด

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๔๘

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศ (International Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) และอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินในประเทศ (International Long-Term Local-Currency Issuer Default Rating) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ

อันดับเครดิตโครงการออกหุ้นกู้ของปตท. ไม่เปลี่ยนจากการเพิ่มวงเงิน

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕ ๐๘:๔๐

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของโครงการออกหุ้นกู้ (Medium-Term Debenture Program) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (อันดับเครดิตที่ AAA(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ยังคงเหมือนเดิม แม้จะมีการเพิ่มวงเงินโครงการออกหุ้นกู้ เป็นไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท จากเดิมที่มีวงเงินไม่เกิน 1.1