ปราจีนบุรี ดันวัยเก๋า ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

สนพ.ปราจีนบุรี ดันวัยเก๋า ฝึกอาชีพผ่านระบบออนไลน์

๑๖ ส.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๓

สนพ.ปราจีนบุรี ดันวัยเก๋า ฝึกอาชีพผ่านระบบออนไลน์ สาขาการทำเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้ หวังสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน