ปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

วว. ต้อนรับผู้ประกอบการ Top Smart New Gen ศึกษาดูงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย วทน.

๐๘ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๓๘

นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผอ.สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ คณะผู้ประกอบการ Top Smart New Gen