ปรียา รวิวรรณพงษ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: อ.ต.ก. ล่องใต้ จัดใหญ่งานสินค้าเกษตรคุณภาพ จ.สุราษฎร์ธานี

๑๘ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๑๙

กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-โฟร์ฮันเดรท นางปรียา รวิวรรณพงษ์ รองผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงาน ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบกับสินค้าคุณภาพ ผัก ผลไม้สด อาหารแปรรูป ไม้ดอก ไม้ประดับ