ปัจฉิมา ธนสันติ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์พบพนักงาน พร้อมมอบโล่เกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 ให้แก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๔๖

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 5 เมษายน 2561 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกิจกรรม คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์พบพนักงาน พร้อมมอบโล่เกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 ให้แก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 12 คน

อ.ส.พ. จัดงานครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนา และเปิดเส้นทางกระสุนพระอินทร์-พระราม

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๔๔

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์และเปิดเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เส้นทางกระสุนพระอินทร์-พระราม

ภาพข่าว: BEDO เข้าศึกษาดูงานด้านพฤกษศาสตร์

๐๙ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๓๔

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 9 มีนาคม 2561 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมอบรม การพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ของชุมชนเครือข่าย (Knowledge Base)

ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560

๐๙ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๓๒

กรุงเทพฯ-9 ต.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 โดยมี คณะกรรมการองค์การฯ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน รศ.ดร.ธนิต ธงทอง นายสิรินทร์ แก้วละเอียด นางสาวสิริวรรณ

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มอบนโยบายแก่บุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์

๑๘ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๐๒

กรุงเทพฯ-18 ส.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการองค์การองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นางจิราพร คูสุวรรณพลตรี ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ รศ.ดร.ธนิต ธงทอง นายสิรินทร์ แก้วละเอียด นางสาวสิริวรรณ

ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560

๑๘ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๔๐

กรุงเทพฯ-18 ส.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 โดยมี คณะกรรมการองค์การฯ เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นางจิราพร คูสุวรรณพลตรี ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ รศ.ดร.ธนิต ธงทอง

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85

๐๗ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๑๑

กรุงเทพฯ-7 ส.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยมีนางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย

ภาพข่าว: อ.ส.พ. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

๐๘ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๕๙

กรุงเทพฯ-8 พ.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ภาพข่าว: เปิดงานครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์

๑๖ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๙:๒๐

กรุงเทพฯ-16 เม.ย.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมี นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ

ภาพข่าว: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๓๕

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ ณ ลานสน ภายใน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน

ภาพข่าว: อ.ส.พ. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

๐๗ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๓๐

กรุงเทพฯ-7 ธ.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 3 ธันวาคม 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการรวมพลังสร้างบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางปัจฉิมา ธนสันติ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมพิธี รวมพลังสร้างบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๐๒ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๑๙

กรุงเทพฯ-2 ธ.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมพิธี รวมพลังสร้างบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การ สวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ

ภาพข่าว: พิธีลงนามสัญญาจ้างนายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๔๖

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 29 กันยายน 2559 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างนายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ ห้องประชุมโรงแรมโบทานิค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ภาพข่าว: อ.ส.พ. จัดมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2559

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๔๓

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2559 เพื่อแสดงความขอบคุณแก่บุคลากร ที่ปฏิบัติงานมาจนครบเกษียณ ได้อุทิศเวลาโดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่าง ๆ ด้วยความอดทน วิริยะอุตสาหะ

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร อ.ส.พ.

๑๐ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๔๙

กรุงเทพฯ-10 มิ.ย.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นางจิราพร คูสุวรรณ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รศ.ดร.ธนิต ธงทอง นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ นายสิรินทร์

ภาพข่าว: โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

๑๖ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๑๘

กรุงเทพฯ-16 ก.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส นางปัจฉิมา ธนสันติ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับเยาวชน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ ปลัดจังหวัดนครปฐม

ภาพข่าว: กรมทรัพย์สินทางปัญญา นำ มวยไทย และผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัล สู่งาน Licensing Expo 2013 ที่สหรัฐอเมริกา

๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๒๕

กรุงเทพฯ-14 มิ.ย.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ (ที่ 2 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นางปัจฉิมา ธนสันติ (กลาง) อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมแถลงข่าวนำ มวยไทย และผลงานในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ไปแสดงในงาน Licensing Expo 2013

กรมทรัพย์สินทางปัญญา แถลงข่าว โครงการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในงานLicensing Expo 2013

๐๔ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๗:๐๓

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว โครงการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในงานLicensing Expo 2013 โดยมี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมด้วย นางปัจฉิมา ธนสันติ

ภาพข่าว: รางวัลการันตี

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๕๗

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-นานมี นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (คนขวา) มอบรางวัล IP CHAMPION ด้านเครื่องหมายการค้า 2013 แก่ ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมี จำกัด ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุม

กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) และการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องปราม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๓:๕๒

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-กระทรวงพาณิชย์ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day)และการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติโดย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา

ภาพข่าว: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

๐๘ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๔๑

กรุงเทพฯ-8 มี.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และกรมสอบสวนคดีจำนวน 94,120 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า

กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าว การประชุมสัมมนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก 2556

๐๗ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๒๒

กรุงเทพฯ-7 มี.ค.-กระทรวงพาณิชย์ เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว การประชุมสัมมนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก 2556ในวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. นี้ เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 30410 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี โดยมี รมช.กระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) เป็นประธานและนางปัจฉิมา

ภาพข่าว: วันเด็กประจำปี 2556 ณ โรงเรียนวัดตำหนักใต้

๑๑ ก.พ. ๒๐๑๓ ๑๓:๕๙

กรุงเทพฯ-11 ก.พ.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กโรงเรียนวัดตำหนักใต้ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ อินทิรา ใจอ่อนน้อม บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส

ภาพข่าว: ลงนามผลการหารือความร่วมมือ ทรัพย์สินทางปัญญา

๒๔ ม.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๕๔

กรุงเทพฯ-24 ม.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายหุมพัน อินธะราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลาว ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามผลการหารือความร่วมมือ ทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย (นางปัจฉิมา ธนสันติ) และ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดสัมมนา เพื่อผู้ประกอบการไทยบุกตลาดอาเซียนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

๒๐ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๕:๒๐

กรุงเทพฯ-20 ธ.ค.-กรมทรัพย์สินทางปัญญา นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า ในช่วงเดือน สิงหาคม 2555 พฤษภาคม 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีกำหนดจัดการสัมมนา บุกตลาดอาเซียนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาก่อนส่งออกไปประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงาน Innovation Thailand

๑๔ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๐๘:๔๖

กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงาน Innovation Thailandอินเทอร์เน็ตคือฟันเฟืองสำคัญในการช่วยผลักดันนวัตกรรมเหล่านี้.โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และ Google นำโดย นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ภาพข่าว: กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดงานสัมมนาระดับภูมิภาค

๐๖ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๔:๕๐

กรุงเทพฯ-6 ธ.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่อง การเข้าถึงข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Smart Track to IP Information)

ภาพข่าว: แถลงยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาประจำปีงบประมาณ 2556

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๕:๔๓

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง นางปัจฉิมา ธนสันติ (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานแถลงข่าว ยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาประจำปีงบประมาณ 2556 ตอกย้ำยุทธศาสตร์หลักสองด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงานแถลงข่าว เปิดยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาไทยปี 2556

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๔:๐๙

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-124 คอมมิวนิเคชั่นส กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาไทยปี 2556 โดย นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วย นางกุลณี อิศดิศัย นางดวงพร รอดพยาธิ์ นายสมศักดิ์ พณิชยกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในวันอังคารที่ 11

ภาพข่าว: การประชุมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 44

๐๔ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๓:๒๑

กรุงเทพฯ-4 ก.ย.-กรมทรัพย์สินทางปัญญา นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าพบ Mr. Var Roth San รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา เพื่อให้ข้อมูล และเข้าร่วมการประชุมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 44 ในวาระที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ WIPO