ปัทมา เอื้ออรรถการ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: รถไฟสายบุญ จิตสาธารณะ ซีพี ออลล์

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๓๗

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-ซีพี ออลล์ นางปัทมา เอื้ออรรถการ รองประธานพุทธปัญญาชมรมและรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย นำพนักงานพุทธปัญญาชมรม , ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่นฯ กว่า 120 คน จัดกิจกรรม เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร วันวิสาขบูชา ในรูปแบบ

ภาพข่าว: พุทธปัญญาชมรม ซีพี ออลล์ จัดยกวัด สัญจร ถวายอุปกรณ์การเรียน

๒๓ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๗:๑๕

กรุงเทพฯ-23 ก.พ.-ซีพี ออลล์ ปัทมา เอื้ออรรถการ (แถวหน้ากลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะ รองประธานพุทธปัญญาชมรม ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่นฯ จัดกิจกรรมยกวัดสัญจร เนื่องในวัน มาฆบูชา ถวายชุดอุปกรณ์การเรียน อาทิ หนังสือ สมุด ปากกาและดินสอ ฯลฯ