ปิยะรัชช์ กุลเมธี ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรม

๓๐ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๒๓

ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี พร้อมกับ ผศ.ดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และ ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับที่ 1 กับ

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง มจพ.และไทยยูเนี่ยน และเอซีเอกซ์ เฮิร์บ

๒๗ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๑๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ร่วมหารือ ศภ.9 กสอ. เสริมแกร่ง ITC 4.0

๐๙ มี.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดย ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการ