ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

รมว.เกษตรฯ เปิดปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2562 ครบรอบ 40 ในหัวข้อเรื่อง 40 ปี สศก.

๒๗ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๕๕

กรุงเทพฯ-27 มี.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2562 ครบรอบ 40 ปี เรื่อง ๔๐ ปี สศก. นวัตกรรมสู่อนาคต ในหัวข้อ นโยบายภาคเกษตรไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต

ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม เปิด นิทรรศการถาวรชุด ถอดรหัสไทย

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๒๙

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (คนกลาง) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม (ที่ 3 จากซ้าย) นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ภาพข่าว: เปิดเทศกาลงานออกแบบ เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2016

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๓๐

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (คนกลาง)นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจกระแสใหม่ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย (ที่ 5จากซ้าย)

ภาพข่าว: ท่องเที่ยววิถีเกษตร

๒๗ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๒๓

กรุงเทพฯ-27 ส.ค.-แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ลงนามเชื่อมข้อมูลประมงแก้ไอยูยู

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง ระหว่าง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง

7 หน่วยงาน ลงนาม MOU ใช้ระบบ Fishing Info เชื่อมข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง เพื่อแก้ปัญหา IUU Fishing ปีติพงศ์

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง ระหว่าง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมเจ้าท่า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยด้านพืชแบบมีชีวิต ภายใต้หัวข้อ ผลงานวิจัยพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า ระหว่างวันที่ 17 - 21 ส.ค.

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๑๐

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยทุกสัปดาห์ โดยระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ จับมือภูฏาน สานสัมพันธ์อันดีด้านการเกษตร พร้อมแนะนำพันธุ์สุกร โคนมพันธุ์ดี และแนวทางการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

๑๓ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๕๑

กรุงเทพฯ-13 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับ นายเลียนโป เยเช ดอร์จี (Lyonpo Yeshey Dorji) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หารือภูฏานพัฒนาความร่วมมือเกษตร

๑๓ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๔๗

กรุงเทพฯ-13 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับ นายเลียนโป เยเช ดอร์จี (Lyonpo Yeshey Dorji) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการหารือในครัง้นี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขานรับนโยบายรัฐบาล เปิดตัวการท่องเที่ยววิถีเกษตรเพื่อการกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกษตร นำร่อง 4 เมืองหลัก ในปี 2558

๑๑ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๑๔

กรุงเทพฯ-11 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ว่า

กระทรวงเกษตรฯ แจงผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง พร้อมเตรียมมาตรการรับมือฤดูการผลิตหน้า

๑๑ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๓๘

กรุงเทพฯ-11 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และแผนการบริหารจัดการน้ำในปี 59

รมว.กษ.ติดตามความคืบหน้าโครงการห้วยโสมงฯและอ่างฯคลองหลวงฯ สั่งกรมชลฯ เร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ตามแผนปี'58-59

๑๐ ส.ค. ๒๐๑๕ ๐๘:๕๐

กรุงเทพฯ-10 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน และนายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน เดินทางไปติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดงานนิทรรศการ เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า

๐๖ ส.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๔๑

กรุงเทพฯ-6 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2558 11 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 16.00 น. ณ ห้องประชุม ๑๑๕

ก.เกษตรฯ เปิดนิทรรศการ เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า

๐๕ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๔๙

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โชว์นิทรรศการสุดยอดผลงานวิจัย เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้าระหว่าง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ขยายผลความสำเร็จงานวิจัยสู่การต่อยอดนวัตกรรมด้านการเกษตรที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมหม่อนไหม นำเกษตรกรเข้ามอบผ้าไหมสร้อยดอกหมากให้นายกรัฐมนตรี พร้อมเชิญชวนประชาชน ซื้อผ้าไหมให้แม่

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๓๒

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางวีณา พงศ์พัฒนานนท์ อธิบดีกรมหม่อนไหม

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ นำเกษตรกรพบนายกฯ รณรงค์ซื้อผ้าไหมให้แม่

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๔๐

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ นำเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม เข้าพบและขอบคุณ

ก.เกษตรฯ รณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๓๓

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรติ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ก.เกษตรฯ เร่งจัดรอบเวรใช้น้ำ/เสนอนายกฯปรับปรุงระบบชลประทานขนาดเล็ก

๒๗ ก.ค. ๒๐๑๕ ๐๘:๓๐

กรุงเทพฯ-27 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งเขื่อนเจ้าพระยา สั่งกรมชลประทานจัดตารางรอบเวรน้ำ ยาวกว่า 1 สัปดาห์ พร้อมประสานผู้ว่าฯ ฝ่ายทหารรับทราบแผนเร่งสร้างเข้าใจเกษตรกร หลังระบายน้ำเพื่อการเกษตรจาก 4 เขื่อนหลักเฉลี่ยวันละ 6 ล้านลบ.ม.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ ไทยแอร์เอเชีย ตั้ง ศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หวังกระจายสินค้าทั่วอาเซียนและตลาดโลก ด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพมาตรฐานสากล คาดเปิดศูนย์ฯ

๒๖ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๙:๓๐

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-แอร์เอเชีย นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เปิดเผยภายในโอกาสเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง ศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ(Export Agricultural Products Quarantine One Stop Service)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ ไทยแอร์เอเชีย ตั้ง ศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หวังกระจายสินค้าทั่วอาเซียนและตลาดโลก ด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพมาตรฐานสากล คาดเปิดศูนย์ฯ

๒๓ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๐๗

กรุงเทพฯ-23 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เปิดเผยภายในโอกาสเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง ศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ(Export Agricultural Products Quarantine One

ปีติพงศ์ ชี้เรือประมงเริ่มออกทำประมงมากขึ้น ด้านเรือประมงขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไปมีการแจ้งเข้า ออกเพิ่มต่อเนื่อง

๒๑ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๕๐

กรุงเทพฯ-21 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าตามที่ได้สั่งการให้กรมประมงติดตามสถานการณ์การทำประมง และผู้ประกอบการประมง ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเลอย่างใกล้ชิด ขณะนี้พบว่า

ปีติพงศ์ ชี้หลังเกษตรกรร่วมมือหยุดสูบน้ำเข้านา ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้น เตรียมปูพรมเจ้าหน้าที่เกษตรสแกนเข้มพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบเพื่อเร่งช่วยเหลือเริ่มจันทร์ 20

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๙

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันนี้ (18 ก.ค.58) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี ณ สระเก็บน้ำพระราม 9

กระทรวงเกษตรฯ ระดมทุกหน่วยในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรพ้นวิกฤติภัยแล้ง ปีติพงศ์ ย้ำเกษตรอำเภอพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานำทีมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนดูแลเกษตรกรต่อเนื่อง 1 เดือน

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๐๑

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมการขับเคลื่อนกลยุทธ์การบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรวิกฤติภัยแล้ง ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า

ปีติพงศ์เรียกประชุมสำนักชลประทานเขตลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด

๑๗ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๐๖

กรุงเทพฯ-17 ก.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีติพงศ์เรียกประชุมสำนักชลประทานเขตลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด ซักซ้อมแผนรับสถานการณ์หลังเริ่มลดการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลักเหลือ 18 ล้านลบ.ม./วัน ประเมินพท.นาข้าวเสี่ยงได้รับผลกระทบ 1.4 ล้านไร่ พร้อมเดินหน้ามาตรการหยุดส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตรชั่วคราว

รัฐขีดเส้นตาย ขี้นทะเบียนเรือประมง อาชญาบัตร และบุคลากรในเรือภายใน 31 ก.ค.นี้ หวังสร้างระบบจัดการทรัพยากรทางทะเล ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องไม่ผิดระเบียบของ

๑๖ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๐๑

กรุงเทพฯ-16 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุม ครม. เมื่อวานนี้ (14 ก.ค.58) ครม.ได้พิจารณาในกรอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU โดยมอบหมายให้กรมประมง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีเกษตรฯ พอใจสินค้าอาหารไทยได้การตอบรับอย่างดี ด้านสื่อต่างชาติยกให้ ไทยแลนด์ พาวิลเลี่ยน ติดอันดับไฮไลท์งาน เวิลด์ เอ็กซ์โป

๑๔ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๔๗

กรุงเทพฯ-14 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าประเทศไทยเข้าร่วมงาน เอ็กซ์โป มิลาโน 2015, ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศอิตาลีระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2558 โดยมีเป้าหมายความสำเร็จในงานครั้งนี้

ก.เกษตรฯ เสวนาภัยแล้ง

๑๓ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๒๘

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ เกษตรฯ เปิดเวทีเข้ม ระดมผู้ทรงคุณวุฒิทุกฝ่าย ดึงเกษตรกร สถาบันเกษตรกร หารือร่วม เดินหน้าไขทางออกในงานเสวนา เกษตรกรไทย ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรแบะเจาะครบทุกมิติ ทั้งเรื่องบริหารจัดการน้ำ มาตรการแก้ไขปัญหาการทำการเกษตร

ไขทางออกภาคเกษตร ฝ่าวิกฤตแล้ง เกษตรฯ ระดมผู้ทรงคุณวุฒิแนวหน้าของไทย เจาะปัญหา ช่วยเกษตรกร

๑๓ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เกษตรฯ เปิดเวทีเข้ม ระดมผู้ทรงคุณวุฒิทุกฝ่าย ดึงเกษตรกร สถาบันเกษตรกร หารือร่วม เดินหน้า ไขทางออกในงานเสวนา เกษตรกรไทย ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรแบะเจาะครบทุกมิติ ทั้งเรื่องบริหารจัดการน้ำ มาตรการแก้ไขปัญหาการทำการเกษตร

สินค้าสหกรณ์คุณภาพ ส่งบริการสายการบินไทย

๑๒ ก.ค. ๒๐๑๕ ๒๐:๔๗

กรุงเทพฯ-12 ก.ค.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ระหว่างนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หารือทูตเยอรมัน เชื่อมความร่วมมือภาคเกษตร

๐๙ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๑๕

กรุงเทพฯ-9 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกันนายรอล์ฟ เพเทอร์ ก็อตฟรีด ชูลเซ่ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ว่า เยอรมันยังคงให้ความสำคัญกับประเทศไทยและภูมิภาคนี้อย่างมาก