พนอ ไตรเวทย์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

๒๖ พ.ย. ๒๐๐๑ ๑๔:๐๒

กรุงเทพฯ-26 พ.ย.-กทม. นางพนอ ไตรเวทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แจ้งว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน (เพศชาย) จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งคนงาน (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งลูกมือช่าง