พรชัย ชุนหจินดา ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

รมว. คลัง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ก.ต.ท.

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๑๑

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่ นายพรชัย ชุนหจินดา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้แก่ นางจันทิมา เพียรเวช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม

ภาพข่าว: เจ.เอส.พี. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

๐๓ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๒:๐๓

กรุงเทพฯ-3 พ.ค.-พีอาร์พีเดีย ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการ (ที่ 5 จากซ้าย) และนายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เจ. เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) JSP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลดำเนินงานประจำปี

ภาพข่าว: PHOL ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

๐๓ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๒๑

กรุงเทพฯ-3 พ.ค.-IR PLUS ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL คุณชวลิต หวังธำรง (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และคุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ

ภาพข่าว: PHOL ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ผถห.ไฟเขียวแผนเพิ่มทุน

๓๑ ส.ค. ๒๐๑๖ ๒๐:๔๕

กรุงเทพฯ-31 ส.ค.-IR PLUS ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL พร้อมด้วยคุณชวลิต หวังธำรง (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และคุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ถ่ายภาพ

ภาพข่าว: PHOL ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท

๐๔ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๕

กรุงเทพฯ-4 พ.ค.-IR PLUS ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL คุณชวลิต หวังธำรง (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร และคุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์(ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ

ภาพข่าว: PHOL รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชมเชยคณะกรรมการ MAI

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-23 พ.ย.-IR PLUS คุณเกริกไกร จีระแพทย์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และประธานคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณชมเชย คณะกรรมการ MAI ในงาน ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 หรือ Board of the Year Awards

ภาพข่าว: PHOL ร่วมงาน mai Forum 2014

๐๘ ก.ค. ๒๐๑๔ ๐๘:๒๖

กรุงเทพฯ-8 ก.ค.-IR PLUS ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา (ซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมครบวงจร รายใหญ่ของประเทศไทยพร้อมด้วยคุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงาน

ภาพข่าว: PHOL ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

๐๗ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๒:๑๙

กรุงเทพฯ-7 พ.ค.-IR PLUS ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL พร้อมด้วยคุณชวลิต หวังธำรง (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร และคุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์(ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ

ภาพข่าว: PHOL ร่วมงาน CEO CG Talk เคล็ด (ไม่) ลับในการเพิ่มคะแนน CG Report

๑๖ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๑:๑๒

กรุงเทพฯ-16 เม.ย.-IR PLUS ศาตราจารย์หิรัญ รดีศรี (กลาง) ประธานอนุกรรมการ ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณบดินทร์ อูนากูล (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณยุทธ วรฉัตรธาร (ที่ 3 จากซ้าย) อนุกรรมการ ถ่ายภาพร่วมกับ

ภาพข่าว: ซีพีเอฟเทรนนิ่ง จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตร CPF Mini MBA

๒๔ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๐:๒๘

กรุงเทพฯ-24 ก.ย.-ซีพีเอฟ นายทินกร เรือนทิพย์ (แถวนั่งที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ บริษัท ซีพีเอฟ

ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการ ประเทศไทยกับพลวัตการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ

๐๕ ต.ค. ๒๐๐๖ ๑๕:๓๘

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-ตลท. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประเทศไทยกับพลวัตการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นในวาระที่ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์