พรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ให้การต้อนรับกลุ่มพันธมิตร R3 ในโอกาสร่วม Workshop โครงการ Voltron ครั้งแรกในประเทศไทย

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๐๙

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มพันธมิตร R3

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ รับมอบใบรับรอง ISO/IEC 27001:2013 พัฒนาความปลอดภัยของบริการการเงินออนไลน์

๑๖ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๓๑

กรุงเทพฯ-16 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (กลางขวา) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นางชุติมา กิจจำนงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมรับมอบใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จาก นายประวาลทอง

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดเต็ม ผลิตภัณฑ์การเงิน-ที่ปรึกษา-ความรู้ ร่วมยกระดับธุรกิจไทยสู่ยุคดิจิทัล ในงาน Thailand Industry Expo

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๙

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวาสุด) และนายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลบริการรับฝากทรัพย์สิน คปภ. เพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัย ต่อเนื่องเป็นวาระที่

๑๐ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๔๓

กรุงเทพฯ-10 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายปฏิบัติการสนับสนุน (ที่ 3 จากขวา) และนางณัฐนก วิชิตธนาฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์บริการ (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายสมเกียรติ ปัญหา

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ คว้า 2 รางวัล 'Thailand ICT Excellence Awards 2018 ประเภท โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ : Business Enabler

๐๒ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๒๕

กรุงเทพฯ-2 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต (ที่ 3 จากซ้าย) นายโชค ณ ระนอง (ที่ 3 จากขวา) นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในงานประกาศผลรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2018

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน THAITRADE FAIR ชวนซื้อสินค้าคุณภาพราคาพิเศษ

๓๐ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๕๗

กรุงเทพฯ-30 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ (กลาง) รองผู้จัดการใหญ่ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนายจงอนันต์ อนันตศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ นางอารดา เฟื่องทอง (ที่ 3 จากขวา)

ธนาคารกรุงเทพร่วมกับองค์กรชั้นนำระดับโลกพัฒนาโซลูชั่นใหม่ ยกระดับบริการธุรกรรมระหว่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๓๐

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน ตอบโจทย์ลูกค้าทุกตลาด จับมือ R3-TradeIX-CGI ยกระดับบริการธุรกรรมระหว่างประเทศ ทั้ง Open Account และเปิด L/C ช่วยธุรกิจลดต้นทุน-เพิ่มประสิทธิภาพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการสนับสนุน ธนาคารกรุงเทพ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงานสัมมนา Trade Expert Forum 2016 'เจาะลึกเทคนิคการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อธุรกิจส่งออก

๐๔ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๔๐

กรุงเทพฯ-4 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นางพินทุวรรณ คลายเซน เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President สายปฏิบัติการสนับสนุน (ที่ 2 จากขวา) นายณัฐ วานิชเจริญธรรม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President สนับสนุนการขายพาณิชย์บริการ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับยกย่องจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ครองตำแหน่งยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้า ติดต่อกันเป็นปีที่

๐๖ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๓๐

กรุงเทพฯ-6 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาวทิพพา เพิ่มลาภ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ซ้าย) และนายวีรพล

ธนาคารกรุงเทพ จัดงานสัมมนา Trade Expert Forum 2015 Update เศรษฐกิจไทย มองไกลเศรษฐกิจโลก

๑๓ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๕๔

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ที่ 2

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ลงนามร่วมกับกรมบัญชีกลาง ให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

๒๓ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๔๑

กรุงเทพฯ-23 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง (กลาง)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ เปิดให้บริการรับฝากทรัพย์สินเต็มรูปแบบรายแรก โชว์ศักยภาพจนได้รับใบอนุญาตจากคคซ.ของสปป.ลาว

๑๙ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๑:๕๐

กรุงเทพฯ-19 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นางเบญจวรรณ วิชิตธนาฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์บริการ (ขวา) และนางชดาพร อุรัจฉัท

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการยกย่องจากองค์การศุลกากรโลก ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ

๒๗ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๐๓

กรุงเทพฯ-27 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่(ที่ 2 จากขวา) นายฐานิศร์ ศิริโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ คว้า 3 รางวัล จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ครองตำแหน่งยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้า ติดต่อกันเป็นปีที่

๑๐ ก.ย. ๒๐๑๔ ๐๙:๓๕

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) นายสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) นางยุพิน แสงทองพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายบริหารการเงิน (กลาง)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ แก่ผู้ส่งออกสมาชิก

๐๔ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๖:๕๗

กรุงเทพฯ-4 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงานสัมมนา Trade Expert Forum 2013 เปิดเส้นทาง Trade Logistics ในประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขง

๓๐ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๐๑

กรุงเทพฯ-30 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ขวา) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) และนายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับยกย่องจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ครองตำแหน่งยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้า ติดต่อกันเป็นปีที่

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๒๘

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (กลาง) และนายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองความสำเร็จในโอกาสที่ธนาคารได้รับรางวัล

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบไอแพดมินิ ให้กับลูกค้าแคมเปญ คุ้ม 2 ต่อ สะสมยอดโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพเข้าบัญชีธนาคารในออสเตรเลีย

๒๙ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๔๙

กรุงเทพฯ-29 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลไอแพดมินิ ให้กับ นางสาวศิวพร ศรีสวัสดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) นักศึกษาไทยในประเทศออสเตรเลีย ลูกค้าผู้โชคดีที่มียอดการโอนเงินสูงสุดเข้าบัญชีผ่านธนาคารกรุงเทพ จากแคมเปญ คุ้ม 2 ต่อ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับยกย่องจาก Global Finance ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ในฐานะธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการ

๒๔ ก.ค. ๒๐๑๓ ๐๘:๓๑

กรุงเทพฯ-24 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากซ้าย) และนางเบญจวรรณ วิชิตธนาฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์บริการ (ที่ 6 จากขวา) นำทีมผู้บริหารพร้อมพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองความสำเร็จในโอกาสที่นิตยสาร Global Finance

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ คว้า 2 รางวัลใหญ่จากวารสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์ ด้านบริการส่งออกและนำเข้า และธนาคารพันธมิตรยอดเยี่ยมในประเทศไทย

๑๔ พ.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๑๙

กรุงเทพฯ-14 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (แถวหน้า กลาง) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) นำทีมผู้บริหารพร้อมพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองความสำเร็จในโอกาสที่วารสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์ (The

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมผลักดันการค้าต่างประเทศ ผ่าน Thaitrade.com จัดอบรมสัมมนาพร้อมมอบสิทธิพิเศษทางการเงินแก่สมาชิก

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๑:๓๑

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (กลาง) และนายฐานิศร์ ศิริโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิด พร้อมร่วมต้อนรับ นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ (ที่ 4

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ กวาด 9 รางวัลจากเวสเทิร์น ยูเนียน ในโครงการที่คัดเลือกจากองค์กรตัวแทนผู้ให้บริการโอนเงินในไทย

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๒ ๑๗:๐๗

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) และนายฐานิศร์ ศิริโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Western Union You Top Teams Winner Awards 2011 ที่เวสเทิร์น ยูเนี่ยน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ลงนามร่วมกับธนาคารแห่งประเทศจีน เปิดให้บริการโอนเงินหยวนสำหรับลูกค้าบุคคล

๒๗ ธ.ค. ๒๐๑๑ ๑๓:๕๔

กรุงเทพฯ-27 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลาง) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) และนายฐานิศร์ ศิริโชติ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จัด (มหาชน)