พลเอก ประยุทธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

COM7 ได้รับรางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards

๑๗ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๑๖:๒๗

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ได้รับรางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) ในฐานะองค์กรที่มีผลคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 2 - 5 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง