พัชทรา มณีสินธุ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

วว. ร่วมกับพันธมิตรยกระดับ SMEs จัดฝึกอบรม BRAND DNA ADVANCE NEW NORMAL ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร

๑๐ มี.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๑

ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเรื่อง BRAND DNA ADVANCE