พัชรี ปราศจาก อาจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit