พาจนา รุจิเรข ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit