พูลโชค โตประเสริฐ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

๑๘ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๑๔

นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี) ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมสาขา การจัดทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกแปรรูปจากสัตว์น้ำ ให้กับกลุ่มชุมชนบางครก

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ

๒๔ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๔๑

นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี) ได้ดำเนินการเปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 25

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 11 - 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 20

๑๘ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๐๙

นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี) ได้เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 19 พฤษภาคม 2564 จำนวน 20

๑๘ พ.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๕

นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี) ได้เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 19 พฤษภาคม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี บูรณาการร่วมกับบริษัท ไอเออาร์พี เอเชีย จำกัด ดำเนินการเปิดฝึกอบรม สาขา การเชื่อมท่อทองแดงด้วยวิธีบัดกรีแข็ง (Brazing) รุ่นที่

๑๗ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๕๒

นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี) ได้เปิดฝึกอบรม สาขา การเชื่อมท่อทองแดงด้วยวิธีบัดกรีแข็ง (Brazing) รุ่นที่ 1/2564 จำนวน 18 ชั่วโมง

สนพ.เพชรบุรี เปิดฝึกอบรม สาขา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ รุ่นที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2564

๒๕ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๓

นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี) ได้เปิดฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 สาขา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ รุ่นที่ 2/2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีเชิญชวนช่างแอร์เข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ช่างแอร์ต้องมี

๒๓ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๒๗

นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี) เปิดเผยว่า จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

สนพ.เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมสาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 12, 18 - 19, 25 มีนาคม 2564 ให้แก่บริษัท โกรเบส คอร์โพเรชั่น

๑๘ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๘

นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี) เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่คลี่คลาย นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน