ภากร ปีตธวัชชัย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร แสดงความยินดีกับบริษัทและผู้บริหารที่ได้รับรางวัล SET Awards 2021 โดย เสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คาราบาวกรุ๊ป รับรางวัล Best CEO Award ของ SET ติดต่อกันเป็นปีที

มอบรางวัล SET Awards 2021

๐๔ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๕:๐๓