ภูเวียง ประคำมินทร์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ดีอีเอส ร่วมเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการจิตอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 มอบอาหารกลางวัน-อุปกรณ์ป้องกันฯ ณ รพ.มงกฎวัฒนะ -

๐๕ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๕๓

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

ดีอีเอส ร่วมหารือติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน-แผนธุรกิจของ APPC

๒๒ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๘

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2564 (Asian Pacific Postal College Governing Board) ผ่านทาง Online Conference

ดีอีเอส ร่วมประชุม APPU ผ่านระบบ Online Conference ติดตามผลงาน APPC ประจำปี 2563

๐๖ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๓๘

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุม APPU ผ่านทาง Online Conference ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ

ดีอีเอส นำระบบ ITAS ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

๒๒ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๓:๔๙

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม

ดีอีเอส หารือแนวทางการโอนทรัพย์สินเน็ตประชารัฐ ให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

๒๒ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๒๕

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการโอนทรัพย์สินโครงการเน็ตประชารัฐ ให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ E-Meeting ณ

ดีอีเอส จัดอบรม ITA สร้างความเข้าใจด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๐๗ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๑๕

นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA ) และวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดีอีเอส ลงพื้นที่ ขอนแก่น - มหาสารคาม ติดตามการใช้งานโครงการเน็ตประชารัฐ

๒๖ มี.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๗

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการเปิดโครงข่าย Open Access Network ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ โดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐ

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ครั้งที่ 1/2564

๐๑ มี.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๓

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทีประชุมพิจารณา วาระสำคัญ

ดีอีเอส จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลของรัฐ

๐๒ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๗:๑๑

เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในความครอบครองของรัฐ พร้อมบรรยาย หัวข้อ แนวทางการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (data governance for

ดีอีเอส ร่วม NT- สตช. หารือแนวทางการบูรณาการระบบวิทยุ PS-LTE

๑๕ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๓๘

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สตช. เพื่อพิจารณา เรื่อง แนวทางการบูรณาการระบบวิทยุ PS-LTE

คณะทำงานฯขอรับจัดสรรหมายเลข ดีอีเอส หารือความจำเป็น ขอใช้หมายเลขแบบสั้น 4 หลักของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

๑๒ ม.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๐

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการขอรับจัดสรรหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ (แบบสั้น 4 หลัก) ของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับ ATCI แถลงข่าวความสำเร็จการจัดงานประกวดไวรัลคลิปโฆษณาระดับประเทศ ในโครงการ X Campus Ads Idea Contest

๒๐ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-20 ธ.ค.-พี อาร์ โซลูชั่น นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ 4 จากขวา)นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ที่ 3 จากขวา) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย หรือ เอทีซีไอ (ATCI)